X

Test of English for International Communication / TOEIC

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Test of English for International Communication / TOEIC:
การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (The Test Of English for International Communication) จะทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพในระดับสากล
ระดับ:
ต่ำ (2) ถึงสูงมาก (5) - ขึ้นอยู่กับระดับคะแนน)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: A2-C2
วันสอบ:
เวลาสอบแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
1-2 สัปดาห์ก่อนวันสอบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ / TOEIC
โครงสร้างของการสอบ:
การฟัง การอ่าน
ผลสอบ:
10-990 points
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Test of English for International Communication / TOEIC หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • กซีรา: Chamber College: TOEIC Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (68 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.730 €= 900 € TOEIC Preparation Course 30+ 40 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 790 € (โฮมสเตย์)
 • สลีมา: Linguatime School of English: TOEIC Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (233 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.905 €= 1.200 € TOEIC Exam Preparation+ 25 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 680 € (อพาร์ทเมนท์แบบพักรวมกัน - ฤดูที่มีนักท่องเที่ยวน้อย)
 • เซนต์ จูเลียนส์: English Language School: TOEIC Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (47 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.575 €= 840 € TOEIC Course+ 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 690 € (โฮมสเตย์)
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย