X

Test of Written English / TWE

Obecná fakta o Test of Written English / TWE:
Test of Written English, zkráceně TWE, je částí zkoušky TOEFL, která ověřuje jazykové dovednosti "americké angličtiny". Testuje písemné dovednosti.
Úroveň:
nízká (2) až velmi vysoká (5) - závisí na Vašem bodovém skóre
Úroveň dle Společného evropského referenčního rámce: A2 - C2
Termíny zkoušky:
Data se liší dle centra provádějícího zkoušky.
Poplatky za zkoušku:
Poplatky se liší dle centra provádějícího zkoušky.
Postoupit registraci:
závisí na počtu rezervací do daného střediska, 1-8 týdnů před skutečnou zkouškou
Struktura zkoušky:
psaní
Výsledky:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
Ostatní info:
Porovnání akreditovaných jazykových škol nabízejících přípravné kurzy na Test of Written English / TWE (ceny jsou založeny na 4 týdenním kurzu).
V tisku:
Zmínky v tisku
Zmínky v tisku
Důvěřují nám:
důvěřováno společnostmi
důvěřováno společnostmi