X

Test of Written English / TWE

Všeobecné informácie o Test of Written English / TWE:
Test of Written English (Test písomnej angličtiny / TWE) je súčasťou skúšky TOEFL, ktorá otestuje jazykové schopnosti v „americkej angličtine“. Tento test kontroluje vaše písomné zručnosti.
Úroveň:
nízka(2) až veľmi vysoká úroveň (5) - v závislosti od vášho skóre)
Úroveň je založená na európskom referenčnom rámci: A2 - C2
Termíny skúšky:
Dátumy sa líšia v závislosti od miesta konania skúšky.
Poplatky za skúšku:
Poplatky sa líšia v závislosti od miesta konania skúšky.
Registrácia vopred:
závisí od obsadenosti požadovaného skúšobného strediska, 1-8 týždňov pred samotnou skúškou
Štruktúra skúšky:
písanie
Výsledky:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
Iné informácie:
Porovnanie akreditovaných jazykových škôl ponúkajúcich prípravné kurzy na skúšku Test of Written English / TWE (ceny sú založené na kurze trvajúcom 4 týždne).
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám