X

Test of Written English / TWE

Thông tin chung về Test of Written English / TWE:
Bài Thi Viết / TWE là một phần của thi TOEFL kiểm tra kĩ năng ngôn ngữ "Anh Mỹ". Đây là bài thi kiểm tra kĩ năng viết.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2-C2
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
phụ thuộc vào lịch thi được đặt kín chỗ hay không, 1-8 tuần trước ngày thi thực
Cấu trúc bài thi:
viết
Kết quả:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Test of Written English / TWE (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
  • Bangkok: International House: Exam Preparation 25
    Các đánh giá của cựu học sinh: (13 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
    82.300 €= 64.800 € Exam Preparation 25+ 3.000 € Phí hành chính của trường+ 14.500 € (Tháp V.P. - Phòng Deluxe)
  • Chiang Mai: International House: Exam Preparation 25
    Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
    95.800 €= 64.800 € Exam Preparation 25+ 3.000 € Phí hành chính của trường+ 28.000 € ()
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi