X

Test of Written English / TWE

Thông tin chung về Test of Written English / TWE:
Bài Thi Viết / TWE là một phần của thi TOEFL kiểm tra kĩ năng ngôn ngữ "Anh Mỹ". Đây là bài thi kiểm tra kĩ năng viết.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2-C2
Đăng ký nâng cao:
phụ thuộc vào lịch thi được đặt kín chỗ hay không, 1-8 tuần trước ngày thi thực
Cấu trúc bài thi:
viết
Kết quả:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Test of Written English / TWE (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
 • Gzira: Chamber College: TOEFL (30)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (64 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.535 €= 960 € TOEFL (30)+ 35 € Phí hành chính của trường+ 540 € ()
 • Sliema: Linguatime School of English: TOEFL Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (228 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.670 €= 1.160 € TOEFL Preparation Course+ 20 € Phí hành chính của trường+ 490 € (Căn hộ ở chung)
 • St. Julians: Clubclass: Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (392 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.420 €= 960 € Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30)+ 80 € Phí hành chính của trường+ 380 € (Nhà Ở Sinh Viên (HSESHR))
 • St. Julians: English Language School: TOEFL Exam Crash Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (44 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.935 €= 1.200 € TOEFL Exam Crash Course+ 45 € Phí hành chính của trường+ 690 € (Ở nhà người bản xứ)
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi