X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

Obecná fakta o TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache (zkouška němčiny jako cizího jazyka) byla navržena ke standardizaci přístupu na německou univerzitu. Tento certifikát potvrzuje, že Vaše znalost němčiny splňuje požadavky akademického života a je uznáván všemi institucemi vyššího vzdělání v Německu. Výsledky jsou přiřazeny do tří úrovní (TDN 5, TDN4, TDN3). K přijetí na německou univerzitu budete potřebovat úroveň TDN 4. S tímto certifikátem není potřebné prokázání Vašich jazykových dovedností zkouškou Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (zkouška němčiny pro univerzity).
Prosíme, vezměte na vědomí, že většina našich německých a rakouských jazykových škol nabízí přípravu na tyto zkoušky v rámci svých běžných jazykových kurzů. Podívejte se laskavě na jejich školní profily:
Rakouské školy
Německé školy
Podobné testy:
Zkouška Zentrale Mittelstufenprüfung nabízena Goethe Institutem navíc se zkouškou Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule pro požadovanou univerzitu.
Úroveň:
střední (3) - pokročilý (4) pro TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache
Dle Společného evropského referenčního rámce: B2-C1
Termíny zkoušky:
Data se liší dle centra provádějícího zkoušky.
Poplatky za zkoušku:
€90-€175
Postoupit registraci:
4-6 týdnů, v závislosti na zkouškovém středisku
Struktura zkoušky:
čtení, psaní, poslech, mluvení
Výsledky:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
Ostatní info:
Porovnání akreditovaných jazykových škol nabízejících přípravné kurzy na TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache (ceny jsou založeny na 4 týdenním kurzu).
V tisku:
Zmínky v tisku
Zmínky v tisku
Důvěřují nám:
důvěřováno společnostmi
důvěřováno společnostmi