X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

مطالب کلی پیرامون TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
آزمون TestDaF(Test für Deutsch als Fremdsprache) به منظورتعیین معیار برای پذیرش در دانشگاه های آلمانی طراحی شده است. این مدرک مشخص می کند که دانش زبان آلمانی شما متناسب با سطح لازم برای محیط های دانشگاهی می باشد و توسط تمام موسسات آموزشی سطح بالادر آلمان مورد تایید می باشد. نتایج این آزمون در سه سطح (TDN 5, TDN 4, TDN 3) تعیین می شود. جهت پذیرفته شدن در دانشگاه های آلمان گذراندن سطح TDN 4 لازم است. با این گواهینامه شما نیازی به ارائه مهارت های زبان آلمانی خود در آزمون زبان آلمانی برای دانشگاه (Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule) ندارید.
لطفا توجه داشته باشید که بسیاری از آموزشگاه های زبان آلمانی و اتریشی ما ، دوره های استاندارد یا فشرده ای را برای آماده سازی این آزمون ها برگزار می کنند. از شما خواهشمندیم که نگاه دقیق تری به شرح حال و سوابق آموزشگاه های زبان بیندازید:
Austrian schools
German schools
:آزمون های مشابه
آزمون Zentrale Mittelsfutenprüfung درآموزشگاه زبان گوته (Goethe) وهمچنین آزمون زبان آلمانی برای پذیرش در دانشگاه،توسط دانشگاه مورد نظر برگزار می شود.
سطح:
سطح متوسط (3) - پیشرفته (4) برای آزمون TestDaF (Test für Deutsch als Fremdsprache)
B2-C1:سطوح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
€90-€175
ثبت نام پیشرفته
4-6 هفته، بستگی به مرکز آزمون
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، گوش دادن، صحبت کردن
نتایج:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با