X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

עובדות כלליות אודות TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
ה-TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache (מבחן לגרמנית כשפה זרה) עוצב לעמוד בסטנדרטים של הכניסה לאוניברסיטה גרמנית. תעודה זו מוכיחה שהידע שלך בגרמנית עומד בדרישות החיים האקדמים והיא מוכרת בכל המכונים ללימודים גבוהים בגרמניה. התוצאות נחלקות לשלוש רמות (TDN 5, TDN4, TDN3), אתה תזדקק ל-TDN 4 על מנת להירשם לאוניברסיטה גרמנית. אם ברשותך תעודה זו, לא תזדקק להציג את כישורי השפה שלך עם ה- Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (מבחן גרמנית לאוניברסיטה).
אנא שימו לב כי רב בתי הספר הגרמנים והאוסטרים שלנו מציעים הכנה לבחינות אלה כחלק מהקורס הסטנדרטי או האינטנסיבי שלהם. אנו מבקשים ממך באדיבות להסתכל בפרופילי בית הספר שלהם:
בתי ספר אוסטרים
בתי ספר גרמנים
בחינות דומות:
בחינת ביניים של מכון גתה בנוסף למבחן בשפה הגרמנית לאוניברסיטה של האוניברסיטה הרצויה.
רמה:
ממוצע (3) - מתקדמים (4) - לבחינת ה-DAF - מבחן גרמנית כשפה זרה)
רמה המבוססת על מסגרת אירופאית: B2-C1
תאריכי בחינות:
התאריך משתנה בהתאם למיקום הבחינה.
תשלומי הבחינות:
€90-€175
הרשמה מתקדמת:
4-6 שבועות, תלוי במרכז הבחינה
מבנה הבחינה:
קריאה, כתיבה, שמיעה, דיבור
תוצאות:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
מידע נוסף:
השוואה בין בתי ספר מוכרים לשפות המציעים קורסי הכנה לTestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache (מחירים מבוססים על קורסים של 4 שבועות).
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי