X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

Generelle fakta om TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache (Test for tysk som fremmedspråk) ble utviklet for å standardisere adgang til tyske universitet. Dette sertifikatet bevitner at dine kunnskaper om tysk oppfyller kravene til det akademiske liv og er anerkjent av alle institusjoner for høyere utdanning i Tyskland. Resultatene er oppdelt i tre nivåer (5 TDN, TDN4, TDN3), Du trenger en TDN 4 for å bli tatt opp på et tysk universitet. Med dette sertifikatet som et bevis på dine språkkunnskaper trenger du ikke Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (tysk eksamen for universiteter).
Vær oppmerksom på at de fleste av våre tyske og østerrikske språkskoler tilbyr forberedelser til disse eksamenene på standard eller intensive kursene. Vi ber deg om å ta en nærmere titt på deres skoleprofiler:
Østerrikske skoler
PHP3 "> tyske skoler
Lignende tester:
Zentrale Mittelstufenprüfung ved Goethe Instituttet i tillegg til Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule på det ønskede universitetet.
Nivå:
gjennomsnitt (3) - avansert (4) for TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache)
Nivå basert på europeiskrammeverk: B2-C1
Eksamensdatoer:
Datoer varierer avhengig av eksamenssenter
Eksamensgebyr:
€90-€175
Advance tilmelding:
4-6 uker, avhengig av testsenteret
Oppbygging av eksamen:
lese, skrive, lytte, tale
Resultater:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
Annen informasjon:
Sammenligning av godkjente språkskoler som tilbyr TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache forberedende kurs (priser basert på 4 ukers kurs).
I pressen:
Nevnt i pressen
Nevnt i pressen
Klarert av:
Brukes av
Brukes av