X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

Ogólne informacje o TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
TestDaf - Test für Deutsch als Fremdsprache (niemiecki jako język obcy) powstał, aby sprecyzować i ustanowić standardy przyjmowania na studia na niemieckich uczelniach wyższych. Certyfikat ten potwierdza fakt, że student zna język niemiecki w stopniu umożliwiającym studiowanie na wyższej uczelnie w Niemczech i jest uznawany przez wszystkie instytucje edukacji wyższej. Wynik egzaminu kwalifikuje się na jednym z trzech poziomów (TND 5, TDN 4, TDN 3). Żeby zostać przyjętym na niemiecką uczelnię wyższą potrzebny jest conajmniej TDN 4. Jeśli student posiada certyfikat TestDaf, nie jest już niezbędna prezentacja umiejętności z Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (egazmin z niemieckiego na uczelnie wyższe). Proszę zauważyć, że większość niemieckich oraz austriackich szkół językowych oferuje kursy przygotowujące do egzaminów (standardowe oraz intensywne). Zachęcamy do bliższego zapoznania się z profilem tych szkół:
Austrian schools
German schools
Podobne testy:
Zentrale Mittelstufenprüfung of the Goethe Institut wraz z Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule University.
Poziom:
przeciętnie (3) - zaawansowany(4) dla TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache
Poziom oparty na standardach europejskich: B2-C1
Daty egzaminów:
Terminy różnią się w zależności od centrum egzaminacyjnego
Opłaty egzaminacyjne:
€90-€175
Zapisy na kurs:
4-6 tygodni, zależy od centrum
Struktura egzaminu:
czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu
Wyniki:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
Informacje:
Porównanie akredytowanych szkół oferujących kurs przygotowujący do TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache (ceny oparte o 4 tygodniowe kursy)
W prasie:
Prasa wspomina
Prasa wspomina
Sprawdzony przez:
zaufali nam
zaufali nam