X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

Všeobecné informácie o TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
Test TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache (Test nemčiny ako cudzieho jazyka) bol navrhnutý za účelom štandardizácie prístupu na nemecké univerzity. Tento certifikát overuje, či znalosť nemeckého jazyka spĺňa požiadavky akademického života a je uznávaný všetkými inštitúciami vyššieho vzdelávania v Nemecku. Výsledky sú priradené podľa troch úrovní (TDN 5, TDN4, TDN3). Pre prijatie na nemeckú univerzitu je potrebné dosiahnuť úroveň TDN 4. S týmto certifikátom nie je potrebné absolvovať ústnu skúšku nemeckého jazyka - tzv. Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (Ústna skúška nemeckého jazyka pre vysokú školu).
Upozorňujeme, že väčšina našich nemeckých a rakúskych jazykových škôl poskytuje prípravu na tieto skúšky ako súčasť ich štandardných alebo intenzívnych kurzov. Preto vás prosíme, aby ste si dôkladne prezreli ich školské profily:
Rakúske školy
Nemecké školy
Podobné testy:
Skúška Zentrale Mittelsfutenprüfung na škole Goethe Institut spolu so skúškou Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule požadovanej univerzity.
Úroveň:
priemerná úroveň (3) - pokročilá úroveň (4) pre test TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache)
Úroveň na základe spoločného európskeho referenčného rámca: B2-C1
Termíny skúšky:
Dátumy sa líšia v závislosti od miesta konania skúšky.
Poplatky za skúšku:
€90-€175
Registrácia vopred:
4-6 týždňov, v závislosti od testovacieho strediska
Štruktúra skúšky:
čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie
Výsledky:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
Iné informácie:
Porovnanie akreditovaných jazykových škôl ponúkajúcich prípravné kurzy na skúšku TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache (ceny sú založené na kurze trvajúcom 4 týždne).
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám