X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache (การสอบภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ) ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของเยอรมนี ประกาศนียบัตรนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าความรู้ด้านภาษาเยอรมันของคุณตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาระดับสูงในประเทศเยอรมนีทุกแห่ง ผลสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (TDN 5, TDN4, TDN3) คุณจะต้องผ่านการสอบ TDN4 จึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเยอรมัน และด้วยประกาศนียบัตรนี้คุณจึงไม่จำเป็นต้องนำเสนอทักษะความสามารถทางภาษาของคุณในการสอบ the Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (การสอบภาษาเยอรมันสำหรับมหาวิทยาลัย)
โปรดทราบว่าโรงเรียนสอนภาษาเยอรมันและออสเตรียส่วนใหญ่ของเรามีการเตรียมตัวสอบดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรมาตรฐานและหลักสูตรเร่งรัด ขอให้คุณพิจารณาข้อมูลของโรงเรียนเหล่านั้นโดยละเอียด:
โรงเรียนออสเตรีย
โรงเรียนเยอรมัน
การสอบที่คล้ายกัน:
การสอบระดับกลาง (Zentrale Mittelstufenprüfung) ของสถาบันเกอเธ่ (The Goethe Institut) ร่วมกับการสอบภาษาเยอรมันสำหรับมหาวิทยาลัย (Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule) ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
ระดับ:
ขั้นกลาง (3) - ขั้นสูง (4) สำหรับ TestDaF - การสอบภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ (Test für Deutsch als Fremdsprache)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: B2-C1
วันสอบ:
เวลาสอบแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
€90-€175
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
4-6 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน, การเขียน, การฟัง, การพูด
ผลสอบ:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • เบอร์ลิน: Carl Duisberg Centrum: TestDaF Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (40 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.250 €= 490 € TestDaF Exam Preparation+ 760 € (โฮมสเตย์)
 • เบอร์ลิน: F+U Academy of Languages: TestDaF Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (97 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.055 €= 500 € TestDaF Exam Preparation+ 35 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 520 € (อะคาเดมีโฮสเทล (หมวดที่ 2))
 • เบอร์ลิน: GLS - German Language School: TestDaF Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (4 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.170 €= 1.360 € TestDaF Preparation Course+ 810 € (โฮมสเตย์)
 • โคโลญ: Carl Duisberg Centrum: Test Training for DSH
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (38 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.250 €= 490 € TestDaF Exam Preparation+ 760 € (โฮมสเตย์)
 • เดรสเดน: Kästner Kolleg - Tandem: TestDaF preparation Training
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (45 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  890 €= 345 € TestDaF preparation Training+ 30 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 515 € (อพาร์ตเมนต์นักศึกษาพักรวม)
 • ฮัมบูร์ก: TANDEM Hamburg: TestDaF Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (40 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  998 €= 450 € TestDaF Preparation+ 548 € (แฟลตรวม)
 • ไฮเดลเบิร์ก: Alpha Aktiv: Preparation course TestDaF / DSH / Studienkolleg
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (9 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  815 €= 480 € Preparation course TestDaF / DSH / Studienkolleg+ 25 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 310 € ()
 • ไฮเดลเบิร์ก: F+U Academy of Languages: Premium Course: Standard German/TestDaF
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (189 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  895 €= 300 € Module Course III: TestDaF preparation / telc C1 Hochschule+ 35 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 560 € ()
 • ลินเดา : Dialoge Sprachinstitut: TestDaF Exam preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (25 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.446 €= 1.000 € TestDaF Exam preparation+ 50 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 396 € (บ้านพักนักศึกษา Europaplatz)
 • มิวนิก: Carl Duisberg Centrum: TestDaF Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (50 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  930 €= 490 € TestDaF Exam Preparation+ 440 € (ที่พักแบบเรซิเดนซ์)
 • ราดอล์ฟเซลล์: Carl Duisberg Centrum: Test Training for DSH
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (23 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.010 €= 490 € TestDaF Exam Preparation+ 520 € (ที่พักแบบเรซิเดนซ์)
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย