X

TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache

Thông tin chung về TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache:
TestDaF - Test für Deutsch als Fremdsprache (Bài Thi Tiếng Đức như một ngoại ngữ) được thiết kế nhằm cơ bản hóa việc tiếp cận đối với Trường Đại Học của Đức. Chứng chỉ này xác nhận kiến thức Tiếng Đức của bạn đủ để đáp ứng với yêu cầu học tập ở giảng đường đại học, chứng chỉ này được tất cả các cơ sở giáo dục bậc cao ở Đức công nhận. Kết quả được chia thành ba cấp độ (TDN 5, TDN4, TDN3), bạn sẽ cần TDN4 để được nhận vào một Đại Học của Đức. Với chứng chỉ này, việc thể hiện các kỹ năng ngôn ngữ qua Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (Kiểm Tra Tiếng Đức Đầu Vào đối với việc học tại Trường Đại Học) không còn cần thiết.
Vui lòng lưu ý rằng đa phần các trường của chúng tôi ở Đức và ở Áo đều tổ chức luyện thi cho các kỳ thi này, việc luyện thi sẽ dựa theo quy chuẩn hay tương tự với việc tổ chức một khóa học chuyên sâu. Chúng tôi mong bạn xem qua hồ sơ các trường:
Các trường ở Áo
Các trường ở Đức
Các bài thi tương tự:
Bài Thi Trung Cấp ZMP của Viện Goethe cùng với Thi Tiếng Đức Để Nhập Đại Học (Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule) để được nhận học tại Trường theo đúng như nguyện vọng.
Trình độ:
trung bình (3) - nâng cao (4) đối với TestDaF - Bài Thi Tiếng Đức như một ngoại ngữ)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B2-C1
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
€90-€175
Đăng ký nâng cao:
4-6 tuần, phụ thuộc vào các trung tâm tổ chức thi
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nghe, nói
Kết quả:
TDN 5 (very good), TDN (4) good, TDN (3) average
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi TestDaF- Test für Deutsch als Fremdsprache (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi