X

آموزشگاه های زبان درانگلیسی انگلستان, UK, انگلستان, UK, انگلستان

انگلستان
95 مدرسه زباندر انگلستان ، از
برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی .

بهترین مدرسه انگلیسی را با بهترین قیمت پیدا کنید. مقایسه کیفیت، بررسی و پیشنهاد های ویژه در دوره های گروه بزرگسالان برای یادگیری انگلیسی در انگلستان .
شما همچنین می توانید مقایسه کنید دوره های آموزشی ویژه نوجوانان و کودکان را در انگلستان .

دانشجویان مدارس انگلستان را رتبه بندی کردند:
4.2/5.0 (1657 بررسی ها)

بیرمنگام

Study & Live in your Teacher's Home, بیرمنگام
دسته بندی درسی (9)اسکان (1)

بورنموث

ETC International College, بورنموث
دسته بندی درسی (12)اسکان (3)امکانات (27)
BEET Language Centre, بورنموث
دسته بندی درسی (8)اسکان (2)امکانات (23)
United World School of English, بورنموث
دسته بندی درسی (6)اسکان (2)امکانات (15)
Kings, بورنموث
دسته بندی درسی (8)اسکان (4)امکانات (19)
Bright School of English, بورنموث
دسته بندی درسی (8)اسکان (2)امکانات (13)
Eurocentres, بورنموث
دسته بندی درسی (3)اسکان (3)امکانات (12)
Anglo-Continental, بورنموث
دسته بندی درسی (10)اسکان (2)امکانات (27)
Study & Live in your Teacher's Home, بورنموث
دسته بندی درسی (6)اسکان (1)

برایتون

Interactive English Language School, Ltd., برایتون
دسته بندی درسی (4)اسکان (1)امکانات (10)
Oxford International Education, برایتون
دسته بندی درسی (6)اسکان (3)امکانات (11)
Kings, برایتون
دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (18)
LSI - Language Studies International, برایتون
دسته بندی درسی (10)اسکان (2)امکانات (18)
Eurocentres, برایتون
دسته بندی درسی (5)اسکان (3)امکانات (14)
English Language School, برایتون
دسته بندی درسی (9)اسکان (3)امکانات (6)
Study & Live in your Teacher's Home, برایتون
دسته بندی درسی (10)اسکان (1)

بریستول

BLC - Bristol Language Centre, بریستول
دسته بندی درسی (8)اسکان (4)امکانات (24)
ELC Bristol, بریستول
بریستول
Clifton
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (5)اسکان (2)امکانات (20)
International House , بریستول
دسته بندی درسی (9)اسکان (2)امکانات (17)
English Language School, بریستول
دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (13)
Study & Live in your Teacher's Home, بریستول
دسته بندی درسی (3)اسکان (1)

کمبریج

Select English, کمبریج
دسته بندی درسی (4)اسکان (2)امکانات (10)
LSI - Language Studies International, کمبریج
دسته بندی درسی (12)اسکان (3)امکانات (21)
Eurocentres, کمبریج
کمبریج
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (5)اسکان (3)امکانات (14)
English Language School, کمبریج
دسته بندی درسی (6)اسکان (3)امکانات (20)
Study & Live in your Teacher's Home, کمبریج
دسته بندی درسی (9)اسکان (1)

لندن

Concorde International, لندن
دسته بندی درسی (12)اسکان (2)امکانات (20)
St Peters School of English, لندن
دسته بندی درسی (8)اسکان (1)امکانات (16)

چلتنهام

Inlingua , چلتنهام
دسته بندی درسی (10)اسکان (3)امکانات (27)

کولچستر

Colchester English Study Centre, کولچستر
دسته بندی درسی (3)اسکان (1)امکانات (20)

Durham (شهری در انگلستان)

Accord Junior Centre Barnard Castle School, Durham (شهری در انگلستان)
دسته بندی درسی (2)اسکان (1)امکانات (5)

ایست بورن

Accord Junior Centre Moira House School, ایست بورن
دسته بندی درسی (3)اسکان (1)امکانات (6)

الثام

Eurocentres, الثام
الثام
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (17)

اکستر

Star Exeter, اکستر
دسته بندی درسی (5)اسکان (2)امکانات (20)
Globe English Centre, اکستر
دسته بندی درسی (11)اسکان (4)امکانات (26)
Study & Live in your Teacher's Home, اکستر
دسته بندی درسی (9)اسکان (1)

هروگیت

Centre of English Studies (CES), هروگیت
دسته بندی درسی (6)اسکان (1)امکانات (11)

بیرمنگام

Study & Live in your Teacher's Home, بیرمنگام
دسته بندی درسی (4)اسکان (1)

جزیره وایت

Study & Live in your Teacher's Home, جزیره وایت
دسته بندی درسی (8)اسکان (1)

منطقه دریاچه

Study & Live in your Teacher's Home, منطقه دریاچه
دسته بندی درسی (3)اسکان (1)

لیدز

Centre of English Studies (CES), لیدز
دسته بندی درسی (7)اسکان (2)امکانات (13)

لیورپول

NCG - New College Group, لیورپول
دسته بندی درسی (5)اسکان (2)امکانات (26)
Imagine English Language Academy, لیورپول
دسته بندی درسی (4)اسکان (3)امکانات (13)
Study & Live in your Teacher's Home, لیورپول
دسته بندی درسی (4)اسکان (1)

لندن

KKCL, لندن
لندن
Harrow-on-the-Hill
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (5)اسکان (2)امکانات (22)
Nacel English School , لندن
دسته بندی درسی (8)اسکان (2)امکانات (13)
Bayswater College, لندن
دسته بندی درسی (9)اسکان (3)امکانات (5)
Oxford International Education, لندن
دسته بندی درسی (7)اسکان (2)امکانات (21)
Centre of English Studies (CES), لندن
دسته بندی درسی (9)اسکان (2)امکانات (25)
Speak Up, لندن
دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (16)
St George International, لندن
دسته بندی درسی (11)اسکان (4)امکانات (18)
Kings, لندن
دسته بندی درسی (10)اسکان (4)امکانات (25)
OHC English - Oxford St, لندن
دسته بندی درسی (7)اسکان (2)امکانات (11)
OHC English - Richmond, لندن
دسته بندی درسی (3)اسکان (1)امکانات (15)
LSI - Language Studies International - Central, لندن
دسته بندی درسی (12)اسکان (3)امکانات (17)
LSI - Language Studies International - Hampstead, لندن
دسته بندی درسی (14)اسکان (3)امکانات (23)
Eurocentres, لندن
لندن
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (5)اسکان (3)امکانات (14)
English Language School 30+, لندن
دسته بندی درسی (5)اسکان (3)امکانات (14)
Study & Live in your Teacher's Home, لندن
دسته بندی درسی (10)اسکان (1)

منچستر

The Essential English Centre, منچستر
دسته بندی درسی (6)اسکان (2)امکانات (21)
Communicate School of English, منچستر
دسته بندی درسی (6)اسکان (2)امکانات (14)
Excel College, منچستر
دسته بندی درسی (3)اسکان (2)امکانات (25)
Berlitz, منچستر
دسته بندی درسی (12)اسکان (3)امکانات (16)
NCG - New College Group, منچستر
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (6)اسکان (2)امکانات (30)
Britannia English Academy, منچستر
منچستر
City Centre
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (7)اسکان (2)امکانات (12)
Manchester Central School of English, منچستر
دسته بندی درسی (6)اسکان (4)امکانات (19)