X

دوره آمادگی آزمونمقدماتی کمبریج در انگلستان

انگلستان - مقدماتی کمبریج
00:0000:00
 
89 مدرسه زباندر انگلستاندوره های مقدماتی کمبریج ، از
برای یک دوره 4 هفته هاانگلیسی ارائه میکند.

این دوره های زبان انگلیسی جهت آماده سازی شما برای آزمون مقدماتی کمبریج طراحی شده اند.
دوره های آمادگی بیشتر برای دیگر سطوح زبانی آزمون کمبریج نیز در انگلستان برگزار می گردد.: پایه کمبریج (2), پیشرفته کمبریج (76), تسلط کمبریج (28)

رتبه بندی کلی آموزشگاه های فهرست شده در انگلستان:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (1420 بررسی ها)

بورنموث

ETC International College, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
Kings, بورنموث
United World School of English, بورنموث
United World School of English, بورنموث
Bright School of English, بورنموث
Southbourne School of English, بورنموث
جمع 4هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!1270£1211£
=
لغو رایگان
Capital School of English, بورنموث
Westbourne Academy , بورنموث
The Bournemouth School of English, بورنموث

برایتون

Kings, برایتون
LSI - Language Studies International, برایتون
LSI - Language Studies International, برایتون
Eurocentres, برایتون
Loxdale English Centre, برایتون
English Language School, برایتون
English Language School, برایتون
St Giles International, برایتون
St Giles International, برایتون
Stafford House International, برایتون
British Study Centre, برایتون

بریستول

BLC - Bristol Language Centre, بریستول
International House , بریستول
International House , بریستول
TEG English, بریستول
English Language School, بریستول
ELC Bristol, بریستول

کمبریج

LSI - Language Studies International, کمبریج
LSI - Language Studies International, کمبریج
English Language School, کمبریج
Stafford House International, کمبریج
St Giles International , کمبریج
St Giles International , کمبریج

لندن

Concorde International, لندن
Stafford House International, لندن
Stafford House International, لندن
Stafford House International, لندن

چلتنهام

Inlingua , چلتنهام

ایست بورن

St Giles International, ایست بورن
St Giles International, ایست بورن

الثام

Eurocentres, الثام

اکستر

Globe English Centre, اکستر
Exeter Academy, اکستر

هروگیت

Centre of English Studies (CES), هروگیت

لیدز

Leeds Language Academy, لیدز

لیورپول

Imagine English Language Academy, لیورپول
LEC Liverpool English Centre, لیورپول
LEC Liverpool English Centre, لیورپول

لندن

Nacel English School , لندن
Malvern House International, لندن
Kings, لندن
Oxford International Education, لندن
Oxford International Education, لندن
Centre of English Studies (CES), لندن
Speak Up, لندن
Speak Up, لندن
OHC English - Oxford St, لندن
OHC English - Oxford St, لندن
LSI - Language Studies International - Central, لندن
LSI - Language Studies International - Central, لندن
LSI - Language Studies International - Hampstead, لندن
Edgware Academy, لندن
Burlington School, لندن