X

دوره آمادگی آزمونپیشرفته کمبریج در انگلستان

انگلستان - پیشرفته کمبریج
00:0000:00
 
72 مدرسه زباندر انگلستاندوره های پیشرفته کمبریج ، از
برای یک دوره 4 هفته هاانگلیسی ارائه میکند.

این دوره های زبان انگلیسی جهت آماده سازی شما برای آزمون پیشرفته کمبریج طراحی شده اند.
دوره های آمادگی بیشتر برای دیگر سطوح زبانی آزمون کمبریج نیز در انگلستان برگزار می گردد.: پایه کمبریج (2), مقدماتی کمبریج (64), تسلط کمبریج (21)

رتبه بندی کلی آموزشگاه های فهرست شده در انگلستان:
4.2/5.0 (1206 بررسی ها)

بورنموث

ETC International College, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
United World School of English, بورنموث
United World School of English, بورنموث
United World School of English, بورنموث
Kings, بورنموث
Bright School of English, بورنموث
Southbourne School of English, بورنموث
جمع 4هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!1270£1211£
=
لغو رایگان
Capital School of English, بورنموث
Westbourne Academy , بورنموث

برایتون

Kings, برایتون
LSI - Language Studies International, برایتون
LSI - Language Studies International, برایتون
Eurocentres, برایتون
English Language School, برایتون
English Language School, برایتون
Stafford House International, برایتون
St Giles International, برایتون
British Study Centre, برایتون

بریستول

BLC - Bristol Language Centre, بریستول
International House , بریستول
International House , بریستول
TEG English, بریستول
English Language School, بریستول

کمبریج

LSI - Language Studies International, کمبریج
LSI - Language Studies International, کمبریج
Eurocentres, کمبریج
English Language School, کمبریج
Stafford House International, کمبریج
St Giles International , کمبریج
St Giles International , کمبریج

لندن

Concorde International, لندن
Stafford House International, لندن

چلتنهام

Inlingua , چلتنهام

ایست بورن

St Giles International, ایست بورن
St Giles International, ایست بورن

الثام

Eurocentres, الثام

اکستر

Globe English Centre, اکستر

لیدز

Leeds Language Academy, لیدز

لیورپول

LEC Liverpool English Centre, لیورپول

لندن

Malvern House International, لندن
Speak Up, لندن
Kings, لندن
West London English School, لندن
LSI - Language Studies International - Central, لندن
LSI - Language Studies International - Hampstead, لندن
Eurocentres, لندن
Edgware Academy, لندن
Burlington School, لندن
Language Link, لندن
International House, لندن
International House, لندن
International House, لندن
BSGS College, لندن
Rose of York, لندن
Central London
سایز مدرسه :
TELC UK School of English, لندن
Stafford House International, لندن
سایز مدرسه :
St Giles International - Central, لندن
British Study Centre - Central, لندن
St Giles International - Highgate, لندن
St Giles International - Highgate, لندن
The English Studio, لندن

منچستر

The Essential English Centre, منچستر
Communicate School of English, منچستر
Communicate School of English, منچستر
Communicate School of English, منچستر
Berlitz, منچستر
Berlitz, منچستر