X

دوره آمادگی آزمونپیشرفته کمبریج در انگلستان

انگلستان - پیشرفته کمبریج
65 مدرسه زباندر انگلستاندوره های پیشرفته کمبریج ، از
برای یک دوره 4 هفته هاانگلیسی ارائه میکند.

این دوره های زبان انگلیسی جهت آماده سازی شما برای آزمون پیشرفته کمبریج طراحی شده اند.
دوره های آمادگی بیشتر برای دیگر سطوح زبانی آزمون کمبریج نیز در انگلستان برگزار می گردد.: پایه کمبریج (1), مقدماتی کمبریج (74), تسلط کمبریج (22)

رتبه بندی کلی آموزشگاه های فهرست شده در انگلستان:
4.1/5.0 (1139 بررسی ها)

بورنموث

ETC International College, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
BEET Language Centre, بورنموث
United World School of English, بورنموث
United World School of English, بورنموث
Kings, بورنموث
Kings, بورنموث
Bright School of English, بورنموث
Eurocentres, بورنموث
Capital School of English, بورنموث
Westbourne Academy , بورنموث

برایتون

Kings, برایتون
LSI - Language Studies International, برایتون
LSI - Language Studies International, برایتون
Eurocentres, برایتون
English Language School, برایتون
English Language School, برایتون
Stafford House International, برایتون
St Giles International, برایتون

بریستول

TEG English, بریستول
BLC - Bristol Language Centre, بریستول
BLC - Bristol Language Centre, بریستول
International House , بریستول
English Language School, بریستول

کمبریج

LSI - Language Studies International, کمبریج
LSI - Language Studies International, کمبریج
Eurocentres, کمبریج
ABC Languages Cambridge, کمبریج
English Language School, کمبریج
Stafford House International, کمبریج
St Giles International , کمبریج
St Giles International , کمبریج

لندن

Concorde International, لندن
Stafford House International, لندن

چلتنهام

Inlingua , چلتنهام

ایست بورن

St Giles International, ایست بورن
St Giles International, ایست بورن

الثام

Eurocentres, الثام

اکستر

Globe English Centre, اکستر

لیدز

Leeds Language Academy, لیدز

لندن

Kings, لندن
Kings, لندن
West London English School, لندن
LSI - Language Studies International - Central, لندن
LSI - Language Studies International - Hampstead, لندن
Eurocentres, لندن
Edgware Academy, لندن
Burlington School, لندن
Princes College, لندن
Rose of York, لندن
BSGS College, لندن
جمع 4هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!200£190£
=
لغو رایگان
TELC, لندن
Stafford House International, لندن
سایز مدرسه :
St Giles International - Central, لندن
St Giles International - Highgate, لندن
St Giles International - Highgate, لندن

منچستر

The Essential English Centre, منچستر
Communicate School of English, منچستر
Communicate School of English, منچستر
Communicate School of English, منچستر
Excel College, منچستر
Britannia English Academy, منچستر
Manchester Central School of English, منچستر
ABLE Manchester, منچستر
English Language School, منچستر

Norwich (محله ای در لندن. تلفظ: نُرویچ)

Norwich Study Centre, Norwich (محله ای در لندن. تلفظ: نُرویچ)

ناتینگهام

Anglo Skills College, ناتینگهام

اکسفورد

Kings, اکسفورد
The Oxford English Centre, اکسفورد
Regent Oxford, اکسفورد

پلیموت

Meridian School of English, پلیموت