X

آموزشگاه های زبان درفرانسوی فرانسه

2 هفته ها
عمومی
اسکان (اختیاری)
فرانسه
55 مدرسه زباندر فرانسه ، از
برای یک دوره 2 هفته هافرانسوی .

بهترین مدرسه فرانسوی را با بهترین قیمت پیدا کنید. مقایسه کیفیت، بررسی و پیشنهاد های ویژه در دوره های گروه بزرگسالان برای یادگیری فرانسوی در فرانسه .در حال جستجو برای دوره های مدرسه کودکان؟ را برای دوره های آموزشی فرانسوی نوجوانان و کودکان در فرانسه کلیک کنید.

دانشجویان مدارس فرانسه را رتبه بندی کردند:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0 (2225 بررسی ها)
Actilangue, نیس
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته
نیس
|سایز مدرسه :
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
360€ 342€
=
نمایش هر 11 دوره آموزشی »
Atelier 9, پاریس
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته
پاریس
|سایز مدرسه :
Intensive French - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 9
لغو رایگان
تغییرات رایگان
585€ 556€
=
نمایش هر 3 دوره آموزشی »
Azurlingua, ecole de langues, نیس
Standard - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
590€ 564€
=
نمایش هر 104 دوره آموزشی »
LSF, مونپلیه
LSF
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در فرانسه میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در فرانسه بود
مونپلیه
|سایز مدرسه :
Standard Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
540€ 517€
=
نمایش هر 21 دوره آموزشی »
LSI - Language Studies International, پاریس
Standard 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
770€ 736€
=
نمایش هر 21 دوره آموزشی »
France Langue Paris Victor Hugo, پاریس
Standard Programme - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
620€ 593€
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
Accent Francais, مونپلیه
مونپلیه
|سایز مدرسه :
Standard Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
520€ 497€
=
نمایش هر 14 دوره آموزشی »
Langue Onze Toulouse, تولوز
|سایز مدرسه :
Intensive Course - دروس هفتگی 23 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
540€ 517€
=
نمایش هر 14 دوره آموزشی »
International House, نیس
GR 20 - Intensive course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
566€ 541€
=
نمایش هر 25 دوره آموزشی »
IFALPES - Institut Français des Alpes, Annecy (شهرکی در فرانسه. تلفظ: آنِسی)
Annecy (شهرکی در فرانسه. تلفظ: آنِسی)
|سایز مدرسه :
Standard Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
470€ 447€
=
نمایش هر 10 دوره آموزشی »
Tours Langues, تور
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در فرانسه بود
تور
|سایز مدرسه :
General French 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 8
لغو رایگان
تغییرات رایگان
660€ 629€
=
نمایش هر 6 دوره آموزشی »
Beaulieu Riviera Language Center, نیس
General Course - Standard 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
520€ 497€
=
نمایش هر 9 دوره آموزشی »
EF International Language Center, نیس
سایز مدرسه :
Basic Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 17
لغو رایگان
تغییرات رایگان
975€ 933€
=
نمایش هر 8 دوره آموزشی »
France Langue, نیس
نیس
|سایز مدرسه :
Standard Programme - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
550€ 525€
=
نمایش هر 16 دوره آموزشی »
Accord French Language School, پاریس
Morning Semi-Intensive Course - 15h/week - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 14
لغو رایگان
تغییرات رایگان
600€ 570€
=
نمایش هر 41 دوره آموزشی »
Study & Live in your Teacher's Home, نیس
Standard Programme - دروس هفتگی 10 | حداکثر اندازه گروه : 1
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2170€ 2062€
=
نمایش هر 15 دوره آموزشی »
CAREL, رویان
رویان
|سایز مدرسه :
General French Intensive - دروس هفتگی 25 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
795€ 759€
=
نمایش هر 11 دوره آموزشی »
Study & Live in your Teacher's Home, تور
Standard Programme - دروس هفتگی 10 | حداکثر اندازه گروه : 1
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2170€ 2062€
=
نمایش هر 10 دوره آموزشی »
Study & Live in your Teacher's Home, نانت
Standard Programme - دروس هفتگی 10 | حداکثر اندازه گروه : 1
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2170€ 2062€
=
نمایش هر 10 دوره آموزشی »
Eurocentres, پاریس
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در فرانسه بود
پاریس
|سایز مدرسه :
General French Language Course 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 14
لغو رایگان
تغییرات رایگان
772€ 739€
=
نمایش هر 4 دوره آموزشی »
France Langue Paris Notre Dame, پاریس
Standard Programme - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
620€ 593€
=
نمایش هر 14 دوره آموزشی »
Standard Programme - دروس هفتگی 10 | حداکثر اندازه گروه : 1
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2420€ 2299€
=
نمایش هر 10 دوره آموزشی »
French in Normandy, روان
|سایز مدرسه :
Intensive Group Course - دروس هفتگی 25 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
780€ 747€
=
نمایش هر 5 دوره آموزشی »
EF International Language Center, پاریس
سایز مدرسه :
Basic Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 17
لغو رایگان
تغییرات رایگان
1115€ 1066€
=
نمایش هر 8 دوره آموزشی »
Eurocentres, امبوز
امبوز
|سایز مدرسه :
Basic 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 14
لغو رایگان
تغییرات رایگان
738€ 707€
=
نمایش هر 3 دوره آموزشی »
Institut Francophonie, نانت
سایز مدرسه :
General French 15 - دروس هفتگی 15 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
400€ 382€
=
نمایش هر 15 دوره آموزشی »
Biarritz French Courses Institute, بیاریتز
Standard French Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 13
لغو رایگان
تغییرات رایگان
660€ 631€
=
نمایش هر 9 دوره آموزشی »
Campus International de Cannes, کن
Standard Course - دروس هفتگی 18 | حداکثر اندازه گروه : 14
لغو رایگان
تغییرات رایگان
594€ 565€
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
France Langue, بیاریتز
بیاریتز
|سایز مدرسه :