X

دروس ترکیبی گروهی و فردی ایتالیایی در ایتالیا

ایتالیا - Combi: گروهی+خصوصی
00:0000:00
 
60 مدرسه زباندر ایتالیادوره های Combi: گروهی+خصوصی ، از
برای یک دوره 2 هفته هاایتالیایی ارائه میکند.

واژگان را را می توان به طور مقرون به صرفه در دوره های گروهی فراگرفت، در حالی که دروس خصوصی برای یادگیری مهارت های گفتاری ایتالیایی و رفع مشکلات خاص ایده آل هستند.

رتبه بندی کلی آموزشگاه های فهرست شده در ایتالیا:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0 (2293 بررسی ها)

Alghero (ساردنی)

Italiano in Riviera, Alghero (ساردنی)
Italiano in Riviera, Alghero (ساردنی)
Italiano in Riviera, Alghero (ساردنی)
Italiano in Riviera, Alghero (ساردنی)

بانیو دی رومانیا (Bagno DI Romagna)

Scuola Palazzo Malvisi, بانیو دی رومانیا (Bagno DI Romagna)
Scuola Palazzo Malvisi, بانیو دی رومانیا (Bagno DI Romagna)

بولونیا

A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, بولونیا
Academya Lingue, بولونیا
Academya Lingue, بولونیا

Cagliari

One World Italian School, Cagliari

کامرینو

Centro Culturale Conero, کامرینو

چفالو

Solemar Academy, چفالو
Solemar Academy, چفالو

کورتونا

Polymnia, کورتونا
جمع 2هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!1010€960€
=
لغو رایگان

فلورانس

ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
سایز مدرسه :
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
ABC, فلورانس
Scuola Leonardo da Vinci, فلورانس
Scuola Leonardo da Vinci, فلورانس
Linguaviva, فلورانس
Istituto Il David, فلورانس
Istituto Il David, فلورانس
Istituto Il David, فلورانس
Parola, فلورانس
Italian Me, فلورانس
Centro Koinè, فلورانس
Europass, Italian Language School, فلورانس
Europass, Italian Language School, فلورانس
Centro Machiavelli, فلورانس
Centro Machiavelli, فلورانس
Centro Machiavelli, فلورانس
Centro Machiavelli, فلورانس
Scuola Toscana, فلورانس
Scuola Toscana, فلورانس
Scuola Toscana, فلورانس
Centro Fiorenza - IH Florence, فلورانس

جنوا

Scuola Tricolore, جنوا
Scuola Tricolore, جنوا
Scuola Tricolore, جنوا
Scuola Tricolore, جنوا
Scuola Tricolore, جنوا
Scuola Tricolore, جنوا
amalelingue, جنوا
amalelingue, جنوا
amalelingue, جنوا
A Door to Italy, جنوا
A Door to Italy, جنوا
A Door to Italy, جنوا
A Door to Italy, جنوا

لوکا

Centro Koinè, لوکا

میلان

Centro Studi F.D. ELLCI, میلان
Centro Studi F.D. ELLCI, میلان
Centro Studi F.D. ELLCI, میلان
Scuola Leonardo da Vinci, میلان
Scuola Leonardo da Vinci, میلان