X

آموزشگاه های زبان درانگلیسی مالت

مالت

24 مدرسه زباندر مالت ، از
برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی .

بهترین مدرسه های انگلیسی را با کمترین قیمت پیدا کنید. در اینجا می توانید کیفیت ، نظرات و پیشنهادات ویژه را برای دوره های فراگیری بزرگسالان برای انگلیسی در مالت مقایسه کنید.

مرتب سازی بر اساس
نقشه

محبوبترین مقصد ها

#1 سن ژولیان
بررسی ها: 703|
مدارس: 9
بیشترین مقصدها: سن ژولیان (نقشه کوچک شهر)
#2 اسلما
بررسی ها: 588|
مدارس: 5
بیشترین مقصدها: اسلما (نقشه کوچک شهر)
#3 خلیج سن پاول
بررسی ها: 79|
مدارس: 3
بیشترین مقصدها: خلیج سن پاول (نقشه کوچک شهر)
#4 جزیرا
بررسی ها: 97|
مدارس: 2
بیشترین مقصدها: جزیرا (نقشه کوچک شهر)
#5 گزو
بررسی ها: 97|
مدارس: 2
بیشترین مقصدها: گزو (نقشه کوچک شهر)
فهرست تمام شهرها
Ta Oneira, گزو
General English Course Standard - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 4
لغو رایگان
تغییرات رایگان
420€ 399€
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
Alpha School of English, خلیج سن پاول

#2
Alpha School of English

میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در مالت بود
خلیج سن پاول
|سایز مدرسه :
General English 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
380€ 363€
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
ACE English Malta, سن ژولیان

#3
ACE English Malta

در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در مالت در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در مالت میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در مالت بود
سن ژولیان
|سایز مدرسه :
ACE GRP 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
365€ 349€
=
نمایش هر 29 دوره آموزشی »
BELS, خلیج سن پاول

#4
BELS

میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در مالت بود
خلیج سن پاول
|سایز مدرسه :
General English Standard - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
375€ 359€
=
نمایش هر 32 دوره آموزشی »
General English 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 8
لغو رایگان
تغییرات رایگان
395€ 395€
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
Easy School of Languages, والتا

#6
Easy School of Languages

در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در مالت در 12 ماه گذشته
والتا
|سایز مدرسه :
General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 9
لغو رایگان
تغییرات رایگان
340€ 323€
=
نمایش هر 28 دوره آموزشی »
International House, سن ژولیان

#7
International House

فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در مالت
سن ژولیان
|سایز مدرسه :
General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
315€ 303€
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
BELS, گزو

#8
BELS

گزو
|سایز مدرسه :
General English Standard - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
375€ 359€
=
نمایش هر 22 دوره آموزشی »

#9
am Language Studio

اسلما
|سایز مدرسه :
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
370€ 352€
=
نمایش هر 25 دوره آموزشی »
EC English, سن ژولیان

#10
EC English

فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در مالت
سن ژولیان
|سایز مدرسه :
General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
485€ 485€
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
Maltalingua School of English, سن ژولیان

Maltalingua School of English

در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در مالت در 12 ماه گذشته
سن ژولیان
|سایز مدرسه :
Standard General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
368€ 350€
=
نمایش هر 19 دوره آموزشی »
inlingua, اسلما

inlingua

اسلما
|سایز مدرسه :
General English 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
405€ 387€
=
نمایش هر 40 دوره آموزشی »
English Communication School, اسلما
General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
360€ 344€
=
نمایش هر 26 دوره آموزشی »
Linguatime School of English, اسلما
General English Group 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 14
لغو رایگان
تغییرات رایگان
406€ 388€
=
نمایش هر 15 دوره آموزشی »
Clubclass, سن ژولیان

Clubclass

سن ژولیان
Swieqi
|سایز مدرسه :
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
320€ 306€
=
نمایش هر 22 دوره آموزشی »
ELA - English Language Academy, جزیرا
Everyday English 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
310€ 296€
=
نمایش هر 74 دوره آموزشی »
GSE - Gateway School of English, سن ژولیان
General English Group - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
310€ 295€
=
نمایش هر 53 دوره آموزشی »
Standard Group Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
280€ 266€
=
نمایش هر 9 دوره آموزشی »
EF International Language Center, سن ژولیان
General Course + Accommodation - دروس هفتگی 26 | حداکثر اندازه گروه : 17
لغو رایگان
تغییرات رایگان
شامل محل اقامت -
1085€ 1085€
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
Study & Live in your Teacher's Home, اسلما
Standard Programme 15 - دروس هفتگی 15 | حداکثر اندازه گروه : 1
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2380€ 2261€
=
نمایش هر 32 دوره آموزشی »