X

دوره های ریز گروه اسپانیایی در اسپانیا

2 هفته ها
(مجموعة صغيرة (حد أقصي 6
اسکان (اختیاری)
اسپانیا - (مجموعة صغيرة (حد أقصي 6
00:0000:00
 
36 مدرسه زباندر اسپانیادوره های (مجموعة صغيرة (حد أقصي 6 ، از
برای یک دوره 2 هفته هااسپانیایی ارائه میکند.

دوره های اسپانیایی در گروه های کوچک با حداکثر 6 زبان آموز امکان رفع بهتر نیازهای هر زبان آموز را فراهم می کند. تجربه یادکیری فشرده تر که شدیداً به افرادی پیشنهاد می شود بهبود مهارت های گفتاری اسپانیایی هدف اصلی آنها است.

رتبه بندی کلی آموزشگاه های فهرست شده در اسپانیا:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0 (1428 بررسی ها)

محبوبترین مقصد ها

#1 بارسلونا
بررسی ها: 483|
مدارس: 4
بیشترین مقصدها: بارسلونا (نقشه کوچک شهر)
#2 سالامانکا
بررسی ها: 278|
مدارس: 3
بیشترین مقصدها: سالامانکا (نقشه کوچک شهر)
#3 سن سباستین
بررسی ها: 128|
مدارس: 3
بیشترین مقصدها: سن سباستین (نقشه کوچک شهر)
#4 مادرید
بررسی ها: 138|
مدارس: 3
بیشترین مقصدها: مادرید (نقشه کوچک شهر)
#5 والنسیا
بررسی ها: 303|
مدارس: 3
بیشترین مقصدها: والنسیا (نقشه کوچک شهر)
فهرست تمام شهرها

آلیکانته (Alicante)

Enforex, آلیکانته (Alicante)
Enforex, آلیکانته (Alicante)
Enforex, آلیکانته (Alicante)

بارسلونا

Don Quijote, بارسلونا
Don Quijote, بارسلونا
Don Quijote, بارسلونا
Don Quijote, بارسلونا
Don Quijote, بارسلونا
Enforex, بارسلونا
Enforex, بارسلونا
Enforex, بارسلونا
Humboldt, بارسلونا
Camino Spanish School, بارسلونا
Metrocultura SL, بارسلونا
Metrocultura SL, بارسلونا
Metrocultura SL, بارسلونا
Metrocultura SL, بارسلونا
Metrocultura SL, بارسلونا

کادیز

K2 INTERNACIONAL, Escuela de Español, کادیز
K2 INTERNACIONAL, Escuela de Español, کادیز
K2 INTERNACIONAL, Escuela de Español, کادیز

گرانادا

Enforex, گرانادا
Enforex, گرانادا
Enforex, گرانادا
Escuela Montalbán, گرانادا
CastiLa, گرانادا
CastiLa, گرانادا
CastiLa, گرانادا
CastiLa, گرانادا
Linguaschools, گرانادا

Villacarrillo (ناحیه ای در اسپانیا)

Maestro Miguel de la Hoz Spanish School, Villacarrillo (ناحیه ای در اسپانیا)
Maestro Miguel de la Hoz Spanish School, Villacarrillo (ناحیه ای در اسپانیا)

مادرید

Academia Contacto, مادرید
Academia Contacto, مادرید
Enforex, مادرید
Enforex, مادرید
Enforex, مادرید
Don Quijote, مادرید
Don Quijote, مادرید
Don Quijote, مادرید
Don Quijote, مادرید
Don Quijote, مادرید
Don Quijote, مادرید

Mahón (محله ای در مِنُرکای اسپانیا. تلفظ

Menorca Spanish School, Mahón (محله ای در مِنُرکای اسپانیا. تلفظ
Menorca Spanish School, Mahón (محله ای در مِنُرکای اسپانیا. تلفظ

بندر مالاگا

Enforex, بندر مالاگا
Enforex, بندر مالاگا
Enforex, بندر مالاگا
Academia AIFP, بندر مالاگا
Alhambra Instituto Spanish School, بندر مالاگا
Alhambra Instituto Spanish School, بندر مالاگا
Alhambra Instituto Spanish School, بندر مالاگا
Alhambra Instituto Spanish School, بندر مالاگا
Alhambra Instituto Spanish School, بندر مالاگا
Alhambra Instituto Spanish School, بندر مالاگا

ماربلا

Enforex, ماربلا
Enforex, ماربلا
Enforex, ماربلا

پامپلونا

Pamplona Learning Spanish Institute, پامپلونا

سالامانکا

Don Quijote, سالامانکا
Don Quijote, سالامانکا
Don Quijote, سالامانکا
<