X

آموزشگاه های زبان درانگلیسی ایالات متحده

ایالات متحده
53 مدرسه زباندر ایالات متحده ، از
برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی .

بهترین مدرسه انگلیسی را با بهترین قیمت پیدا کنید. مقایسه کیفیت، بررسی و پیشنهاد های ویژه در دوره های گروه بزرگسالان برای یادگیری انگلیسی در ایالات متحده .
شما همچنین می توانید مقایسه کنید دوره های آموزشی ویژه نوجوانان و کودکان را در ایالات متحده .

دانشجویان مدارس ایالات متحده را رتبه بندی کردند:
4.1/5.0 (526 بررسی ها)

آستین، تگزاس

Aston International Academy, آستین، تگزاس
آستین، تگزاس
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (3)اسکان (1)امکانات (16)

Boca Raton (شهری در فلوریدا)

Open Hearts Language Academy, Boca Raton (شهری در فلوریدا)
Boca Raton (شهری در فلوریدا)
Coconut Creek

دسته بندی درسی (6)اسکان (1)امکانات (10)

بوستون

FLS Boston Commons, بوستون
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در ایالات متحده در 12 ماه گذشته میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایالات متحده بود
بوستون
Downtown Boston
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (21)
Kings, بوستون
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایالات متحده
بوستون
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (8)اسکان (2)امکانات (26)
OHC English, بوستون
دسته بندی درسی (4)اسکان (2)امکانات (11)
LSI - Language Studies International, بوستون
دسته بندی درسی (6)اسکان (3)امکانات (16)
English Language School, بوستون
دسته بندی درسی (6)اسکان (3)امکانات (9)
Study & Live in your Teacher's Home, بوستون
جمع 2هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!2740US$2603US$
=
لغو رایگان
دسته بندی درسی (8)اسکان (1)

جشن

Open Hearts Language Academy, جشن
دسته بندی درسی (7)اسکان (1)امکانات (9)

شیکاگو

Study & Live in your Teacher's Home, شیکاگو
دسته بندی درسی (8)اسکان (1)
Study & Live in your Teacher's Home, شیکاگو
دسته بندی درسی (3)اسکان (1)

فورت لادردال

TLA-The Language Academy, فورت لادردال
دسته بندی درسی (12)اسکان (3)امکانات (18)
Study & Live in your Teacher's Home, فورت لادردال
دسته بندی درسی (3)اسکان (1)

هونولولو

Global Village Hawaii, هونولولو
دسته بندی درسی (16)اسکان (4)امکانات (22)
Central Pacific College, هونولولو
دسته بندی درسی (4)اسکان (2)امکانات (12)
Intercultural Communications College, هونولولو
دسته بندی درسی (9)اسکان (3)امکانات (18)
Honolulu English School, هونولولو
دسته بندی درسی (10)اسکان (6)امکانات (16)
Study & Live in your Teacher's Home, هونولولو
دسته بندی درسی (6)اسکان (1)

جرسی سیتی

FLS - Saint Peters University, جرسی سیتی
دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (6)

لس آنجلس

FLS Citrus College, لس آنجلس
لس آنجلس
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (7)اسکان (2)امکانات (23)
Mentor Language Institute Westwood, لس آنجلس
دسته بندی درسی (5)اسکان (2)امکانات (17)
Mentor Language Institute Hollywood, لس آنجلس
دسته بندی درسی (4)اسکان (2)امکانات (10)
Kings, لس آنجلس
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در ایالات متحده در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایالات متحده میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایالات متحده بود
لس آنجلس
Hollywood
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (7)اسکان (4)امکانات (15)
Study & Live in your Teacher's Home, لس آنجلس
دسته بندی درسی (10)اسکان (1)

میامی

Language On Schools, میامی
دسته بندی درسی (4)اسکان (1)امکانات (19)
Open Hearts Language Academy, میامی
دسته بندی درسی (8)اسکان (3)امکانات (24)
JUST.Go Languages, میامی
میامی
Lincoln Road
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (2)اسکان (1)امکانات (19)
OHC English, میامی
دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (8)
English Language School, میامی
دسته بندی درسی (6)اسکان (3)امکانات (11)
Study & Live in your Teacher's Home, میامی
دسته بندی درسی (7)اسکان (1)

میشن ویجو

FLS Saddleback College, میشن ویجو
میشن ویجو
Orange County

دسته بندی درسی (4)اسکان (1)امکانات (30)

نیویورک

OHC English, نیویورک
دسته بندی درسی (5)اسکان (3)امکانات (11)
Kings, نیویورک
دسته بندی درسی (5)اسکان (2)امکانات (27)
Rennert International, نیویورک
دسته بندی درسی (10)اسکان (2)امکانات (14)
LSI - Language Studies International, نیویورک
دسته بندی درسی (12)اسکان (3)امکانات (14)
English Language School, نیویورک
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در ایالات متحده در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایالات متحده میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایالات متحده بود
نیویورک
Manhattan
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (7)اسکان (3)امکانات (8)
Study & Live in your Teacher's Home, نیویورک
دسته بندی درسی (4)اسکان (1)

اورلاندو

Open Hearts Language Academy, اورلاندو
دسته بندی درسی (6)اسکان (1)امکانات (22)
Study & Live in your Teacher's Home, اورلاندو
دسته بندی درسی (4)اسکان (1)

فیلادلفیا

FLS - Chesnut Hill College, فیلادلفیا
دسته بندی درسی (5)اسکان (3)امکانات (14)

سن دیگو

Eurocentres North America, سن دیگو
دسته بندی درسی (3)اسکان (2)امکانات (23)
LSI - Language Studies International, سن دیگو
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در سن دیگو در 12 ماه گذشته
سن دیگو
Downtown/Bankers Hill
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (8)اسکان (3)امکانات (18)
Converse International School of Languages, سن دیگو
دسته بندی درسی (11)اسکان (2)امکانات (11)
English Language School, سن دیگو
سن دیگو
La Jolla
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (9)اسکان (4)امکانات (12)
Study & Live in your Teacher's Home, سن دیگو
دسته بندی درسی (6)اسکان (1)

سان فرانسیسکو

LSI - Language Studies International, سان فرانسیسکو
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی  انگلیسی در سان فرانسیسکو در 12 ماه گذشته
سان فرانسیسکو
Berkeley
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (8)اسکان (3)امکانات (20)
Converse International School of Languages, سان فرانسیسکو
دسته بندی درسی (8)اسکان (2)امکانات (16)
English Language School, سان فرانسیسکو
دسته بندی درسی (6)اسکان (2)امکانات (7)
Study & Live in your Teacher's Home, سان فرانسیسکو
دسته بندی درسی (5)اسکان (1)

سانتا مونیکا

English Language School, سانتا مونیکا
سانتا مونیکا
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (8)اسکان (3)امکانات (12)

واشنگتن دی سی

English Language School, واشنگتن دی سی
دسته بندی درسی (3)اسکان (3)امکانات (6)
Washington Language Institute, واشنگتن دی سی
واشنگتن دی سی
Rosslyn
سایز مدرسه :

دسته بندی درسی (8)اسکان (3)امکانات (24)