X

دوره آمادگی آزمونIELTS در لندن, انگلستان

4 هفته ها
IELTS
اسکان (اختیاری)
لندن - IELTS
00:0000:00
 
38 مدرسه زباندر لندندوره های IELTS ، از
برای یک دوره 4 هفته هاانگلیسی ارائه میکند.

این دوره های زبان انگلیسی جهت آماده سازی شما برای آزمون IELTS طراحی شده اند.

رتبه بندی کلی آموزشگاه های فهرست شده در لندن:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (490 بررسی ها)
KKCL, لندن
Harrow-on-the-Hill
سایز مدرسه :
KKCL, لندن
Harrow-on-the-Hill
سایز مدرسه :
KKCL, لندن
Harrow-on-the-Hill
سایز مدرسه :
KKCL, لندن
Harrow-on-the-Hill
سایز مدرسه :
Nacel English School , لندن
Malvern House International, لندن
Malvern House International, لندن
Malvern House International, لندن
Edgware Academy, لندن
Speak Up, لندن
Oxford International Education, لندن
Oxford International Education, لندن
Bayswater College, لندن
St George International, لندن
St George International, لندن
St George International, لندن
St George International, لندن
St George International, لندن
Centre of English Studies (CES), لندن
Centre of English Studies (CES), لندن
Kings, لندن
LSI - Language Studies International - Central, لندن
سایز مدرسه :
LSI - Language Studies International - Hampstead, لندن
OHC English - Oxford St, لندن
OHC English - Oxford St, لندن
UK College of English, لندن
UK College of English, لندن
UK College of English, لندن
West London English School, لندن
Burlington School, لندن
Eurocentres, لندن
سایز مدرسه :
جمع 4هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!1310£1249£
=
لغو رایگان
تغییرات رایگان
Eurocentres, لندن
Eurocentres, لندن
Eynsford College, لندن
The City and Brick Lane
جمع 4هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!560£533£
=
لغو رایگان
تغییرات رایگان
EF International Language Center, لندن (انگلستان)
جمع 4هفته ها شامل مالیاتشکست قیمت ها
ویژه!پیشنهاد!2815€2750€
=
لغو رایگان
تغییرات رایگان
Islington Centre for English, لندن
Islington Centre for English, لندن
Islington Centre for English, لندن
Islington Centre for English, لندن
Islington Centre for English, لندن
Language Link, لندن
International House, لندن
International House, لندن
Bloomsbury International, لندن
Bloomsbury International, لندن
Bloomsbury International, لندن
Bloomsbury International, لندن
Bloomsbury International, لندن
Bloomsbury International, لندن
BSGS College, لندن
Rose of York, لندن
Central London
سایز مدرسه :
Rose of York, لندن
Central London
سایز مدرسه :
Central School of English , لندن
Central School of English , لندن
LAL, لندن
TELC UK School of English, لندن
Purley Language College, لندن
Purley Language College, لندن
Purley Language College, لندن
Purley Language College, لندن
Purley Language College, لندن
Stafford House International, لندن
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در انگلستان
Bloomsbury/ Mid-Town
سایز مدرسه :
Stafford House International, لندن
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در انگلستان
Bloomsbury/ Mid-Town
سایز مدرسه :
Stafford House International, لندن
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در انگلستان
Bloomsbury/ Mid-Town
سایز مدرسه :
EC English, لندن
EC English, لندن
St Giles International - Central, لندن
St Giles International - Central, لندن