X

آموزشگاه های زبان درانگلیسی تورنتو, کانادا

تورنتو
00:0000:00
 

مدرسه زباندر تورنتو ، از
برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی .

بهترین مدرسه های انگلیسی را با کمترین قیمت پیدا کنید. در اینجا می توانید کیفیت ، نظرات و پیشنهادات ویژه را برای دوره های فراگیری بزرگسالان برای انگلیسی در تورنتو مقایسه کنید.

مرتب سازی بر اساس
نقشه
ILSC Language School, تورنتو

#1
ILSC Language School

میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
downtown, near Eaton Centre / Art Gallery

رتبه بندی:5.0/5.0

5.0/5.02 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:5.0/5.0

5.0/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:3.5/5.0

3.5/5.0
Full-Time FT - دروس هفتگی 24 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
870C$ 834C$
=
نمایش هر 13 دوره آموزشی »
ILAC - International Language Academy of Canada, تورنتو

رتبه بندی:4.4/5.0

4.4/5.049 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:4.5/5.0

4.5/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:4.3/5.0

4.3/5.0
General English - Intensive Program - دروس هفتگی 30 | حداکثر اندازه گروه : 18
لغو رایگان
تغییرات رایگان
900C$ 900C$
=
نمایش هر 45 دوره آموزشی »
Quest Language Studies, تورنتو

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.0145 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0
Core English 20 Lessons - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
770C$ 739C$
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
Hansa Language Centre, تورنتو

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.098 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:4.0/5.0

4.0/5.0
Intensive English Program 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 11
لغو رایگان
تغییرات رایگان
630C$ 604C$
=
نمایش هر 26 دوره آموزشی »
ACCESS International English Language Centre, تورنتو

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.062 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:4.0/5.0

4.0/5.0
Full-Time General - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
815C$ 781C$
=
نمایش هر 22 دوره آموزشی »
OHC English, تورنتو

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.037 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:4.0/5.0

4.0/5.0
General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
820C$ 786C$
=
نمایش هر 19 دوره آموزشی »
Oxford International Education, تورنتو

رتبه بندی:4.0/5.0

4.0/5.02 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:3.5/5.0

3.5/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:2.0/5.0

2.0/5.0
Basic Core Programme - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
917C$ 880C$
=
نمایش هر 8 دوره آموزشی »
LSI - Language Studies International, تورنتو

رتبه بندی:3.7/5.0

3.7/5.011 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:3.9/5.0

3.9/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:3.4/5.0

3.4/5.0
General 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
850C$ 815C$
=
نمایش هر 34 دوره آموزشی »
Connect International School, تورنتو

#9
Connect International School

Fashion and Enterntainment District
|سایز مدرسه :

رتبه بندی:3.7/5.0

3.7/5.04 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:3.7/5.0

3.7/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:4.0/5.0

4.0/5.0
Core English - AM - دروس هفتگی 15 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
830C$ 796C$
=
نمایش هر 9 دوره آموزشی »
Study & Live in your Teacher's Home, تورنتو

رتبه بندی:3.5/5.0

3.5/5.02 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:3.5/5.0

3.5/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:5.0/5.0

5.0/5.0
Standard Programme 15 - دروس هفتگی 15 | حداکثر اندازه گروه : 1
لغو رایگان
تغییرات رایگان
3000US$ 2850US$
=
نمایش هر 17 دوره آموزشی »
Centre of English Studies (CES), تورنتو
Standard General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
880C$ 844C$
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
ELS Toronto LAL Partner School, تورنتو
General English - دروس هفتگی 30 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
1080C$ 1033C$
=
نمایش هر 9 دوره آموزشی »
The Language Gallery, تورنتو
English Core Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
750C$ 720C$
=
نمایش هر 14 دوره آموزشی »
Summer Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
شامل محل اقامت -
3600C$ 3515C$
=
St Giles International, تورنتو
Summer Day Camp - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2330C$ 2330C$
=
نمایش هر 2 دوره آموزشی »
EC English, تورنتو
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
810C$ 810C$
=
نمایش هر 18 دوره آموزشی »
EF International Language Center, تورنتو
General Course + Accommodation - دروس هفتگی 26 | حداکثر اندازه گروه : 17
لغو رایگان
تغییرات رایگان
شامل محل اقامت -
1205€ 1205€
=
نمایش هر 23 دوره آموزشی »
Kaplan International English, تورنتو
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
945C$ 945C$
=
نمایش هر 40 دوره آموزشی »
Stafford House International, تورنتو
کیفیت پیشرفت تدریس:

رتبه بندی:5.0/5.0

5.0/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

رتبه بندی:3.0/5.0

3.0/5.0
General English 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
835C$ 835C$
=
نمایش هر 26 دوره آموزشی »
Tamwood Language Centre, تورنتو
Skill Builder 28 - دروس هفتگی 28 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
935C$ 897C$
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
HSL School of Languages, تورنتو
ESL Standard - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
830C$ 796C$
=
نمایش هر 13 دوره آموزشی »
Intensive English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 0
لغو رایگان
تغییرات رایگان
780C$ 749C$
=
نمایش هر 9 دوره آموزشی »
Toronto Experience Course - Residence Ensuite - دروس هفتگی 15 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
شامل محل اقامت -
3812C$ 3717C$
=
English Language Course (Genesis) - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
682US$ 649US$
=
نمایش هر 4 دوره آموزشی »
ESL Course - دروس هفتگی 25 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
705C$ 670C$
=
نمایش هر 2 دوره آموزشی »

کدام مدرسه را باید انتخاب کرد؟

برای کمک به انتخاب بهترین مدرسه، از کارشناسان سفر زبانمان مشاوره رایگان دریافت نمایید.

نکات کلیدی در مورد تورنتو

تورنتو: تورنتو (Toronto) بزرگترین شهر کانادا و پنجمین شهر بزرگ در آمریکای شمالی است. طولانی ترین خیابان دنیا به نام خیابان یانگ (Yonge) و بلندترین برج جهان یعنی برج CN و بزرگترین فستیوال موسیقی و فرهنگ حوزه کارائیب در این شهر قرار دارند. تورونتو شهری سر زنده و فرهنگی با تابستانهای گرم و زمستانهای سرد و خشک است. در شب، مردم به رستوران ها، بارها و کلوب های متعدد یا سمفونی، اوپرا و تئاتر می روند. تورنتو با شهروندان مهربان و فعالش تعریف می شود.

جمعیت: 4,613,000

منطقه زمانی: -8h. (GMT -5)

منطقه: Ontario,

پول رایج: CAD (1 CAD = 30103.8301 IRR)

نام شهر در انگلیسی: Toronto

تورنتو کیفیت امید به زندگی:

رتبه بندی:4.5/5.0

4.5/5.0 (448 بررسی ها توسط دانش آموزان سابق ما)

ویزا: ملیت های ایران برای ورود و تحصیل در کانادا نیاز به ویزا دارند. شرایط ویزا برای اتباع کشورهای دیگر را بررسی کنید

4 دانشگاه ها در تورنتو
خرج زندگی:

* ۱۰۰ = قیمت در تهران (ایران)

  • فهرست قیمت، به جز اجاره، برای دانشجو: 210* (110 ٪ گران تر از تهران (ایران))
  • فهرست قیمت، شامل اجاره، برای دانشجو:224* (124 ٪ گران تر از تهران (ایران))
  • فهرست قیمت فقط برای غذا:187* (87 ٪ گران تر از تهران (ایران))
  • قیمت Big Mac (تلفظ: بیگ مَک) (میانگین کانادا):7.22 C$ (26 ٪ گران تر از قیمت در بریتانیا)
برق اصلی:
  • نوع پلاگین برق A
  • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 120 V
  • فرکانس: 60 Hz

فرودگاه مقصد

Toronto Pearson International (YYZ) - 15کیلومتر فاصله از تورنتو مرکز شهر

حمل و نقل عمومی به مرکز شهر:

هر 10 دقیقه, 12,50 CAD, 30 دقیقه ها.

ایستگاه اصلی: UP Express Pearson Airport, UP Express Union Station

هر 30 دقیقه, 23,00 CAD, 35 دقیقه ها.

ایستگاه اصلی: Toronto Pearson Airport, Toronto Royal York Hotel, Toronto

تاکسی: 55 C$, 25 دقیقه با ماشین به مرکز شهر تورنتو

آب و هوا در تورنتو

جدول آب و هوا
افسانه:
دما ظهر
درجه حرارت در شب
ژانویهٔفوریهٔمارسآوریلمهٔژوئنژوئیهٔاوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبر-10 °C-5 °C0 °C5 °C10 °C15 °C20 °C25 °C30 °Cدما به °C
ساعت های آفتابی
2.83.65.06.07.48.38.97.86.14.82.72.4
بارش باران
62میلیمتر51میلیمتر53میلیمتر74میلیمتر80میلیمتر83میلیمتر79میلیمتر76میلیمتر82میلیمتر68میلیمتر80میلیمتر66میلیمتر

رویدادها در تورنتوبهترین زمان برای برداشتن دوره زبان در تورنتو

ژوئن
جشنواره تابستانی هاربر
جشنواره تابستانی هاربر

ژوئن 2020 - سپتامبر 2020هر آخر هفته در تابستان در مرکز هاربرفرانت تورنتو اتفاقی می افتد. بیایید تا در جشن تنوع گسترده شهر از طریق موسیقی، رویدادهای فرهنگی و مواد غذایی شرکت کنید.

جولای
سواحل جشنواره جاز
سواحل جشنواره جاز

02 جولای 2020 - 26 جولای 2020هر ژوئیه، محله های ساحلی با صدای موسیقی جاز هنرمندان محلی و بین المللی وقتی که روی سنهای رو باز می روند آکنده می شود. همچنین نمایشگاه های هنری، جشنواره خیابانی، کارگاه های آموزشی، اجراهای سرگرم کننده و حتی ماشینهای مخصوص غذابا زرق و برق و موسیقی زنده در پارک Woodbine وجود دارند.

Caribana
Caribana

20 جولای 2020 - 02 آگوست 2020کارناوال کارائیب تورنتو هر سال در ماه اوت از سال 1967 تحت نام Caribana برگزار می شود. که به سبک کارناوال ترینیداد و توباگو اساو رژه سنتی گروههای موسیقی رویداد اصلی این جشنواره می باشد. جمعیت عظیمی را در طول مسیر رژه به خود جذب می کند.

سپتامبر
جشنواره بین المللی فیلم تورنتو (TIFF)
جشنواره بین المللی فیلم تورنتو (TIFF)

10 سپتامبر 2020 - 20 سپتامبر 2020

اکتبر
Scotiabank Nuit Blanche
Scotiabank Nuit Blanche

03 اکتبر 2020بخشی از یک شبکه سراسری جهانی، نوت بلانش در تورنتو هر سال در یکی از شبهای اکتبر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب برگزار می شود. در آن ساعات شهر تبدیل به هنر معاصر می شود: قطعات نصب و راه اندازی، نمایشگاه های هنری، پرفورمنسها، مذاکرات، نقاشی نور و بیشتر

نوامبر
بابا نوئل رژه
بابا نوئل رژه

نوامبر 2020یک سنت تورنتویی برای کریسمس با قدمت بیشتر از صد سال، رژه در خیابان های شهر با سکو های متحرک، گروههای موسیقی و البته در آخرین سکوی رژه حضور بابا نوئل است. که در سومین یکشنبه در ماه نوامبربرگزار می شود.

چه کارهایی را در تورنتو انجام بدهیم

برج CN
برج CN
دانشگاه کالج
دانشگاه کالج
آبشار نیاگارا
آبشار نیاگارا
Old Toronto
Old Toronto
North York
North York
Downtown Core
Downtown Core
تورنتو
تورنتو video thumbnail

نقشه با محل مدارس انگلیسی در تورنتو

بارگیری محتوای نقشه
###

حمل و نقل عمومی در تورنتو

در اینجا می توانید نظرات دانش آموزان مدارس زبان در تورنتو را بررسی کنید.

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.0 | 145 بررسی ها

موقعیت، تأسیسات و مدرسان.

7 اکتبر 2011
: Part-time Plus - 3 هفته ها
26 سال ها

Enric
Espana

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.0 | 145 بررسی ها

مدیریت مدرسان و محیط آموزشگاه

10 نوامبر 2010
: Semi-Intensive - 6 هفته ها
26 سال ها

Fátima Carmen
Espana

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.0 | 145 بررسی ها

مدرسان، همسالان، روش های آموزش، فعالیت های اجتماعی.

3 نوامبر 2010
: Semi-Intensive - 6 هفته ها
26 سال ها

Argeo
Espana

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0 | 37 بررسی ها

سازماندهی و آموزش

18 اکتبر 2010
: Intensive English - 3 هفته ها
26 سال ها

Leonardo
پرو

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.0 | 62 بررسی ها

مدرسان و هم کلاسی ها

7 سپتامبر 2010
: Full-Time Plus - 4 هفته ها
18 سال ها

Martina
italia

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.0 | 62 بررسی ها

مدرسانی بسیار خوب و مهربان، ساختار و موقعیت عالی

5 آگوست 2010
: Full-Time General - 4 هفته ها
18 سال ها

Simona
Italia

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0 | 37 بررسی ها

ارتباط با مدرسان

19 نوامبر 2008
: General English Plus - 3 هفته ها
0 سال ها

Ester
Espanyola

رتبه بندی:4.2/5.0

4.2/5.0 | 62 بررسی ها

همه چیز عالی بود!

13 آگوست 2008
: Full Time Study Tour - 3 هفته ها
17 سال ها

Emilien
Française

رتبه بندی:4.1/5.0

4.1/5.0 | 37 بررسی ها

اول از همه مدرسان ، و سپس آموزشگاه!!!
شگفت انگیز است!!

18 آگوست 2007
: Intensive English - 4 هفته ها
22 سال ها

Massimo
Italiana

سایر مقاصد محبوب در بین دانشجویان علاقه مند به تورنتو :

مونترال (نقشه کوچک شهر)مونترال
مدارس
کبک (نقشه کوچک شهر)کبک
مدارس
ونکوور (نقشه کوچک شهر)ونکوور
مدارس

مقصدهای آموزشگاه زبان

LanguageCourse.net پربیننده ترین سایت مستقل آموزش برای رزرو انگلیسی در خارج از کشور در مدارس انگلیسی توصیه شده در کانادامیباشد . این که آیا شما دنبال دوره های زبان با کمترین قیمت و کیفیت خوب آموزش و یا فعالیت های سرگرم کننده و اوقات فراغت باشید، ما به شما برای پیدا کردن بهترین دوره در میان لیست با دقت انتخاب شده ی خود از کلاس های زبانانگلیسی برای مبتدیان و یا سطح پیشرفته کمک میکنیم. کارشناسان دوستانه ما خوشحال به کمک به شما خواهند شد.
onscroll="return false;">
X