X

آموزشگاه های زبان درانگلیسی تورنتو, کانادا

2 هفته ها
عمومی
اسکان (اختیاری)
تورنتو
00:0000:00
 
مدرسه زباندر تورنتو ، از
برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی .

بهترین مدرسه انگلیسی را با بهترین قیمت پیدا کنید. مقایسه کیفیت، بررسی و پیشنهاد های ویژه در دوره های گروه بزرگسالان برای یادگیری انگلیسی در تورنتو .در حال جستجو برای دوره های مدرسه کودکان؟ را برای دوره های آموزشی انگلیسی نوجوانان و کودکان در تورنتو کلیک کنید.

دانشجویان مدارس تورنتو را رتبه بندی کردند:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (410 بررسی ها)
Stafford House International, تورنتو
North York, Ontario
|سایز مدرسه :

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.01 بازبینی
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.0
General English 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
835C$ 835C$
=
نمایش هر 28 دوره آموزشی »
ILSC Language School, تورنتو
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
downtown, near Eaton Centre / Art Gallery
|سایز مدرسه :

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.02 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
Full-Time FT - دروس هفتگی 24 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
870C$ 834C$
=
نمایش هر 13 دوره آموزشی »
ILAC - International Language Academy of Canada, تورنتو

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.047 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
General English - Intensive Program - دروس هفتگی 30 | حداکثر اندازه گروه : 18
لغو رایگان
تغییرات رایگان
900C$ 900C$
=
نمایش هر 37 دوره آموزشی »
Hansa Language Centre, تورنتو
Midtown Toronto
|سایز مدرسه :

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.097 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Intensive English Program 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 11
لغو رایگان
تغییرات رایگان
630C$ 604C$
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
Quest Language Studies, تورنتو

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0145 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
Core English 20 Lessons - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
770C$ 739C$
=
نمایش هر 11 دوره آموزشی »
OHC English, تورنتو

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.037 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
820C$ 786C$
=
نمایش هر 13 دوره آموزشی »
ACCESS International English Language Centre, تورنتو

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.062 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Full-Time General - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 10
لغو رایگان
تغییرات رایگان
815C$ 781C$
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
LSI - Language Studies International, تورنتو

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.011 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3.4 out of 5 stars

3.4/5.0
General 20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
850C$ 815C$
=
نمایش هر 34 دوره آموزشی »
Connect International School, تورنتو
Fashion and Enterntainment District
|سایز مدرسه :

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.04 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 3.7 out of 5 stars

3.7/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Core English - AM - دروس هفتگی 15 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
830C$ 796C$
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
Oxford International Education, تورنتو

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.02 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 2 out of 5 stars

2.0/5.0
Basic Core Programme - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
917C$ 880C$
=
نمایش هر 8 دوره آموزشی »
Study & Live in your Teacher's Home, تورنتو

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.02 بررسی ها تورنتو

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
289 سراسر جهان را بررسی می کند
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
Standard Programme 15 - دروس هفتگی 15 | حداکثر اندازه گروه : 1
لغو رایگان
تغییرات رایگان
3000US$ 2850US$
=
نمایش هر 16 دوره آموزشی »
The Language Gallery, تورنتو
English Core Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
750C$ 720C$
=
نمایش هر 13 دوره آموزشی »
CLLC Canadian Language Learning College, تورنتو
Semi Intensive - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 12
لغو رایگان
تغییرات رایگان
547C$ 529C$
=
نمایش هر 5 دوره آموزشی »
Tamwood Language Centre, تورنتو
Skill Builder 28 - دروس هفتگی 28 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
935C$ 897C$
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
EF International Language Center, تورنتو
سایز مدرسه :
General Course + Accommodation - دروس هفتگی 26 | حداکثر اندازه گروه : 17
لغو رایگان
تغییرات رایگان
شامل محل اقامت -
1205€ 1205€
=
نمایش هر 23 دوره آموزشی »
Hanson School of Languages, تورنتو
ESL Standard - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
830C$ 796C$
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
Centre of English Studies (CES), تورنتو
Standard General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 16
لغو رایگان
تغییرات رایگان
880C$ 844C$
=
نمایش هر 15 دوره آموزشی »
EC English, تورنتو
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
810C$ 810C$
=
نمایش هر 18 دوره آموزشی »
Kaplan International English, تورنتو
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
945C$ 945C$
=
نمایش هر 40 دوره آموزشی »
Summer Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
شامل محل اقامت -
3600C$ 3515C$
=
St Giles International, تورنتو
Summer Day Camp - دروس هفتگی 20 | حداکثر اندازه گروه : 15
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2330C$ 2330C$
=
نمایش هر 2 دوره آموزشی »

کدام مدرسه را باید انتخاب کرد؟

برای کمک به انتخاب بهترین مدرسه، از کارشناسان سفر زبانمان مشاوره رایگان دریافت نمایید.

نکات کلیدی در مورد تورنتو

تورنتو: تورنتو (Toronto) بزرگترین شهر کانادا و پنجمین شهر بزرگ در آمریکای شمالی است. طولانی ترین خیابان دنیا به نام خیابان یانگ (Yonge) و بلندترین برج جهان یعنی برج CN و بزرگترین فستیوال موسیقی و فرهنگ حوزه کارائیب در این شهر قرار دارند. تورونتو شهری سر زنده و فرهنگی با تابستانهای گرم و زمستانهای سرد و خشک است. در شب، مردم به رستوران ها، بارها و کلوب های متعدد یا سمفونی، اوپرا و تئاتر می روند. تورنتو با شهروندان مهربان و فعالش تعریف می شود.

جمعیت: 4,613,000

منطقه زمانی: -8h. (GMT -5)

منطقه: Ontario,

پول رایج: CAD (1 CAD = 32223.1676 IRR)

نام شهر در انگلیسی: Toronto

تورنتو کیفیت امید به زندگی:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0 (445 بررسی ها توسط دانش آموزان سابق ما)

ویزا: ملیت های ایران برای ورود و تحصیل در کانادا نیاز به ویزا دارند. شرایط ویزا برای اتباع کشورهای دیگر را بررسی کنید

4 دانشگاه ها در تورنتو

خرج زندگی:

* ۱۰۰ = قیمت در تهران (ایران)

  • فهرست قیمت، به جز اجاره، برای دانشجو: 210* (110 ٪ گران تر از تهران (ایران))
  • فهرست قیمت، شامل اجاره، برای دانشجو:224* (124 ٪ گران تر از تهران (ایران))
  • فهرست قیمت فقط برای غذا:187* (87 ٪ گران تر از تهران (ایران))
  • قیمت Big Mac (تلفظ: بیگ مَک) (میانگین کانادا):6.74 C$ (26 ٪ گران تر از قیمت در بریتانیا)

برق اصلی:

  • نوع پلاگین برق A
  • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 120 V
  • فرکانس: 60 Hz

فرودگاه مقصد

Toronto Pearson International (YYZ) - 15کیلومتر فاصله از تورنتو مرکز شهر

حمل و نقل عمومی به مرکز شهر:

هر 10 دقیقه, 12,50 CAD, 30 دقیقه ها.

ایستگاه اصلی: UP Express Pearson Airport, UP Express Union Station

هر 30 دقیقه, 23,00 CAD, 35 دقیقه ها.

ایستگاه اصلی: Toronto Pearson Airport, Toronto Royal York Hotel, Toronto

تاکسی: 55 C$, 25 دقیقه با ماشین به مرکز شهر تورنتو

آب و هوا در تورنتو

جدول آب و هوا
افسانه:
دما ظهر
درجه حرارت در شب
ژانویهٔفوریهٔمارسآوریلمهٔژوئنژوئیهٔاوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبر-10 °C-5 °C0 °C5 °C10 °C15 °C20 °C25 °C30 °Cدما به °C
ساعت های آفتابی
2.83.65.06.07.48.38.97.86.14.82.72.4
بارش باران
62میلیمتر51میلیمتر53میلیمتر74میلیمتر80میلیمتر83میلیمتر79میلیمتر76میلیمتر82میلیمتر68میلیمتر80میلیمتر66میلیمتر

رویدادها در تورنتوبهترین زمان برای برداشتن دوره زبان در تورنتو

ژوئن

جشنواره تابستانی هاربر
جشنواره تابستانی هاربر

ژوئن 2020 - سپتامبر 2020هر آخر هفته در تابستان در مرکز هاربرفرانت تورنتو اتفاقی می افتد. بیایید تا در جشن تنوع گسترده شهر از طریق موسیقی، رویدادهای فرهنگی و مواد غذایی شرکت کنید.

جولای

سواحل جشنواره جاز
سواحل جشنواره جاز

جولای 2020هر ژوئیه، محله های ساحلی با صدای موسیقی جاز هنرمندان محلی و بین المللی وقتی که روی سنهای رو باز می روند آکنده می شود. همچنین نمایشگاه های هنری، جشنواره خیابانی، کارگاه های آموزشی، اجراهای سرگرم کننده و حتی ماشینهای مخصوص غذابا زرق و برق و موسیقی زنده در پارک Woodbine وجود دارند.

Caribana
Caribana

جولای 2020 - آگوست 2020کارناوال کارائیب تورنتو هر سال در ماه اوت از سال 1967 تحت نام Caribana برگزار می شود. که به سبک کارناوال ترینیداد و توباگو اساو رژه سنتی گروههای موسیقی رویداد اصلی این جشنواره می باشد. جمعیت عظیمی را در طول مسیر رژه به خود جذب می کند.

سپتامبر

جشنواره بین المللی فیلم تورنتو (TIFF)
جشنواره بین المللی فیلم تورنتو (TIFF)

سپتامبر 2020

اکتبر

Scotiabank Nuit Blanche
Scotiabank Nuit Blanche

اکتبر 2020بخشی از یک شبکه سراسری جهانی، نوت بلانش در تورنتو هر سال در یکی از شبهای اکتبر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب برگزار می شود. در آن ساعات شهر تبدیل به هنر معاصر می شود: قطعات نصب و راه اندازی، نمایشگاه های هنری، پرفورمنسها، مذاکرات، نقاشی نور و بیشتر

نوامبر

بابا نوئل رژه
بابا نوئل رژه

نوامبر 2020یک سنت تورنتویی برای کریسمس با قدمت بیشتر از صد سال، رژه در خیابان های شهر با سکو های متحرک، گروههای موسیقی و البته در آخرین سکوی رژه حضور بابا نوئل است. که در سومین یکشنبه در ماه نوامبربرگزار می شود.

چه کارهایی را در تورنتو انجام بدهیم

برج CN
برج CN
دانشگاه کالج
دانشگاه کالج
آبشار نیاگارا
آبشار نیاگارا
Old Toronto
Old Toronto
North York
North York
Downtown Core
Downtown Core
تورنتو
تورنتو video thumbnail

نقشه با محل مدارس انگلیسی در تورنتو

بارگیری محتوای نقشه
###

حمل و نقل عمومی در تورنتو

  
  
  
LanguageCourse.net پربیننده ترین سایت مستقل آموزش برای رزرو انگلیسی در خارج از کشور در مدارس انگلیسی توصیه شده در کانادامیباشد . این که آیا شما دنبال دوره های زبان با کمترین قیمت و کیفیت خوب آموزش و یا فعالیت های سرگرم کننده و اوقات فراغت باشید، ما به شما برای پیدا کردن بهترین دوره در میان لیست با دقت انتخاب شده ی خود از کلاس های زبانانگلیسی برای مبتدیان و یا سطح پیشرفته کمک میکنیم. کارشناسان دوستانه ما خوشحال به کمک به شما خواهند شد.

مقصدهای آموزشگاه زبان

onscroll="return false;">
X