X

دروس زبان تجاری به صورت گروهی و خصوصی


آموزش زبان عمومی همراه با زبان آموزان دوره های زبانی استاندارد (معمولا 8 تا 15 زبان آموز در هر گروه )
دروس اضافه ی زبان کسب و کار lessons
گاهی دوره های زبان اقتصادی بیش تر از گروه های تجاری و اجرایی است.
غالبا به برخی از سطوح متوسطه زبانیintermediate level)) نیاز دارند. در این مورد که گروه درسی برای مبتدیان هم مناسب است، در وبسایت ما در قسمت اطلاعات مربوط به آموزشگاه ها و در زیر نظرات مرتبط با رشته ی مورد نظر قید شده است.
این دوره پیشنهاد ویژه ای است خصوصاً اگر دوره های گروهی تجاری و اجرایی در کشور مورد نظرتان ارائه نمی شوند.

  1. مقایسه 3رده گوناگون از دوره های آموزش زبان ویژه تجار
  2. چگونه دوره مناسب آموزش زبان ویژه تجار را انتخاب نماییم.
  3. < LANGUAGECOURSENET&&>برخورداری از مزایای رزرو یک دوره آموزش زبان ویژه تجار از طریق
  4. منابع
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با