X

کلاس های زبان خصوصی تجاری


کلاسهای تک نفره با 1معلم خصوصی فقط برای شما
سریعترین و کارآمدترین راه برای پیشرفت شما درمهارتهای زبان
بسیارفشرده-از4 تا10 درس در هر روز.
از میان طیف وسیعی ازموضوعات تجاری ازقبیل سرمایه گذاری، قانون، مهندسی، پزشکی، و مهارتهای ارائه انتخاب نمایید.
به طورکلی برای هر سطح زبان دردسترس می باشد.
به ویژه برای مجری ارشد که نیازمند کسب دانش زمینه ای مخصوص درمدت زمانی کوتاه میباشد، اختصاص یافته است.

  1. مقایسه 3رده گوناگون از دوره های آموزش زبان ویژه تجار
  2. چگونه دوره مناسب آموزش زبان ویژه تجار را انتخاب نماییم.
  3. < LANGUAGECOURSENET&&>برخورداری از مزایای رزرو یک دوره آموزش زبان ویژه تجار از طریق
  4. منابع

در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با