X

دوره های آموزشفرانسوی

کانادا
41 مدرسه زبان ، از
برای یک دوره 2 هفته هافرانسوی .

کانادا

مونترال
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 18
4.3/5.03 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!680C$654C$
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی فرانسوی در مونترال در 12 ماه گذشته
مونترال
Quebec
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
3.5/5.04 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!750C$750C$
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 24
4.4/5.075 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!780C$749C$
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
کبک
Saint-Roch
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.8/5.09 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!735C$705C$
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10

فرانسه

امبوز
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.0/5.01 بازبینی
ویژه!پیشنهاد!766€734€
=
لغو رایگان
آنتیبه (Antibes)
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
3.8/5.011 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!548€524€
=
لغو رایگان
بیاریتز
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.2/5.020 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!680€650€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.034 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!660€631€
=
لغو رایگان
بوردو
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.2/5.079 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!650€622€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 18
4.4/5.08 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!594€565€
=
لغو رایگان
لاروشل
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
ویژه!پیشنهاد!774€741€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.2/5.0163 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!505€483€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 22
4.3/5.015 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!560€536€
=
لغو رایگان
مونپلیه
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.0108 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!530€508€
=
لغو رایگان
LSF
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در فرانسه میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
مونپلیه
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.4/5.0149 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!540€517€
=
لغو رایگان
مونپلیه
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.0141 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!540€517€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در فرانسه میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
مورزین (آلپ)
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.5/5.02 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!590€562€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10
4.3/5.0
244 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه!پیشنهاد!2140€2033€
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته
نیس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.035 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!360€342€
=
لغو رایگان
نیس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.0/5.074 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!540€515€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.0122 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!490€469€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.2/5.071 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!561€536€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته
پاریس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.3/5.0234 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!545€518€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.2/5.016 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!610€584€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.0/5.085 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!610€584€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 26
4.0/5.0177 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!660€627€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.4/5.062 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!745€712€
=
لغو رایگان
پاریس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
5.0/5.01 بازبینی
ویژه!پیشنهاد!796€762€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 15
4.2/5.06 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!570€548€
=
لغو رایگان
رویان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.2/5.0127 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!700€665€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 27
4.1/5.061 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!600€574€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
تور
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.8/5.042 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!660€629€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10
4.3/5.0
244 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه!پیشنهاد!2140€2033€
=
لغو رایگان

جزیره گوادلوپ

Le Gosier (نام محله ای در فرانسه - تلفظ:
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
3.5/5.02 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!695€664€
=
لغو رایگان

مارتینیک

فورت دو فرانسه
Anse Mitan
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.4/5.09 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!680€650€
=
لغو رایگان

موناکو

2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10
4.3/5.0
244 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه!پیشنهاد!3560€3382€
=
لغو رایگان

سویس

2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 10
LanguageCourse.net پربیننده ترین سایت مستقل آموزش برای رزرو فرانسوی در خارج از کشور در مدارس فرانسوی توصیه شده در کانادا, فرانسه, جزیره گوادلوپ, مارتینیک, موناکو, سویس, فرانسهمیباشد . این که آیا شما دنبال دوره های زبان با کمترین قیمت و کیفیت خوب آموزش و یا فعالیت های سرگرم کننده و اوقات فراغت باشید، ما به شما برای پیدا کردن بهترین دوره در میان لیست با دقت انتخاب شده ی خود از کلاس های زبانفرانسوی برای مبتدیان و یا سطح پیشرفته کمک میکنیم. کارشناسان دوستانه ما خوشحال به کمک به شما خواهند شد.

مقصدهای آموزشگاه زبان

مدارس فرانسوی در سایر نقاط جهان
onscroll="return false;">
X
 • بیشترین دوره ها: 15.768 برنامه دوره زبان لیست شده است. هیچ سایت دیگر در سراسر جهان دوره های بیشتری دارد.
 • تخفیف منحصر به فرد
 • 18.485 بررسی معتبر مدارس زبان.
 • مشاوره رایگان توسط کارشناسان سفر زبان دوستانه ی ما.
مزایای شما
تنها زمانی که رزرو در اینجا انجام شود
 • کمترین قیمت تضمین شده: شما کمتر از زمانی که به طور مستقیم با مدرسه یا هر جای دیگر رزرو کنید پرداخت میکنید. اگر شما جای دیگری یک نرخ بهتری پیدا کردید ما آن از آن کمتر خواهیم بود.
 • بیشترین بازدید دارنده ی وب سایت برای رزرو دوره های زبان.
 • شرایط ترجیحی برای لغو و پرداخت.
 • بدون هزینه های آژانس

حقیقتاً بهترین راه برای رزرو در دوره آموزش زبان خود!

فقط
حرف ما را قبول نکنید .
آمار سرگرم کننده
 • 42.105.583.936 IRR : صرفه جویی شده در هزینه دوره ها توسط مشتریان ما.
 • پیشگامان: ما اولین سایت انتشار نظرات بدون سانسور از مدارس زبان هستیم. تاسیس ازسال 1999.
 • رهبران جهان: ما بیشترین بازدید کننده را در بین سایت های مستقل دوره های زبان داریم.
 • > 20.000 طرفداران فیس بوک.
facebook plugin
نظرات و انتقادات LanguageCourse.Net
عالی 9.1از 0 تا 10
812 نظرات و بررسی ها بر روی Trustpilot
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با