X

تخفیف های گروهی برای سفرهای زبان

شرکت در دوره های زبان در یک کشور خارجی، تجربه ارزشمندی است که شما ممکن است بخواهید با دوستان یا همکارانتان به اشتراک بگذارید. LanguageCourse.Net همیشه سعی خود را به بهترین نحو برای برطرف کردن نیازهای خاص متقاضیانی می کند که مایل به شرکت در دوره های زبان در یک گروه هستند (مثلا با مرتب کردن رزروهای گروهی در همان مدرسه، جدول زمانی مشابه برای همه اعضای گروه، سازماندهی محل های اسکان نزدیک و غیره)زبان
شهر / کشور
مدارس
(اگر شما الویت هایی را از قبل برای مدارس خاصی در نظر دارید)
تعداد شرکت کنندگان
تعداد ناظران گروه (اختیاری)
محدوده سنی شرکت کنندگان
محدوده سن ناظر (ها)
سطح زبان یکسان
بله خیر
اگر بله، این چه سطحی است؟
کلاس های منحصر به فرد برای اعضای گروه
بله خیر
(کلاس هایی جدا از دیگر دانش آموزان مدرسه. این گزینه ممکن است هزینه را افزایش دهد در صورتی که تعداد اعضای گروه در هر سطح زبان کم باشد)
Certificazione al termini del corso
بله خیر
Se sì, quale?
ترانسفر فرودگاهی
بله خیر
آیا سرپرست نیز باید در دوره شرکت کند؟
بله خیر
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ساعات آموزش در هر روز
بودجه تقریبی هر شرکت کننده
الویت های اسکان
Numero escursioni di una giornata intera
Preferenze per le escursioni di una giornata intera
Numero escursioni di mezza giornata
Preferenze per le escursioni di mezza giornata
نظرات
نام
Istituto scolastico di appartenenza
ایمیل
شماره تلفن
 
 
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با