X

آزمون های زبان

آلمانی

در گذشته در سال 1999، Daniel Spohn بنیانگذار در جستجوی آموزشگاه زبان در بارسلونا بود. نا امید از روند وقت گیر مقایسه پیشنهادات مبهم آژانس ها و بروشورهای چاپی آموزشگاه، او برای کمک به سایر دانشجویان بالقوه درانتخاب بهترین دوره و آموزشگاه، اقدام به تولید ابزاری برای تسهیل این روند کرد.
LanguageCourse.Net متولد شد. به عنوان وب سایتی مستقل، هدف اصلی ما ارائه اطلاعات صحیح به شما است تا بتوانید ضمن صرفه جویی زمان و هزینه تصمیم بهتری بگیرید. چگونه این کار را انجام می دهیم؟:
 • انتخاب
 • شناخته شده ترین ، آموزشگاه های زبان معتبر در هر شهری از سراسر دنیا
 • ارائه ی تمام اطلاعات دوره کامل و با جزئیات در یک ناحیه
 • ارائه ی انجمنی از تجربه های واقعی سانسور نشده از تعداد زیادی از شرکت کنندگان سابق
 • شناسایی مدارسی که الزامات شخصی خاصی را برطرف می کنند قیمتی شفاف و کیفیتی مقایسه ای از آن مدارس در چند ثانیه ارائه می دهند ابزارهای یادگیری آنلاین رایگان
  هدف ما ایجاد تولید ابزارهای یادگیری کلاس جهانی نو و در دسترس بودن رایگان آنها است. ابزارهای ما باید سرگرم کننده باشند و همزمان امکان بیشترین پیشرفت در کمترین زمان ممکن با کاربرد آخرین تحقیقات آکادمیک در مورد یادگیری را برای یادگیرندگان فراهم کند. ساخت و تازه سازی واژگان خود در بیش از 30 زبان در زمان ثبت شده بدون استرس و به دلخواه خود..
اسپانیایی

در گذشته در سال 1999، Daniel Spohn بنیانگذار در جستجوی آموزشگاه زبان در بارسلونا بود. نا امید از روند وقت گیر مقایسه پیشنهادات مبهم آژانس ها و بروشورهای چاپی آموزشگاه، او برای کمک به سایر دانشجویان بالقوه درانتخاب بهترین دوره و آموزشگاه، اقدام به تولید ابزاری برای تسهیل این روند کرد.
LanguageCourse.Net متولد شد. به عنوان وب سایتی مستقل، هدف اصلی ما ارائه اطلاعات صحیح به شما است تا بتوانید ضمن صرفه جویی زمان و هزینه تصمیم بهتری بگیرید. چگونه این کار را انجام می دهیم؟:
 • انتخاب
 • شناخته شده ترین ، آموزشگاه های زبان معتبر در هر شهری از سراسر دنیا
 • ارائه ی تمام اطلاعات دوره کامل و با جزئیات در یک ناحیه
 • ارائه ی انجمنی از تجربه های واقعی سانسور نشده از تعداد زیادی از شرکت کنندگان سابق
 • شناسایی مدارسی که الزامات شخصی خاصی را برطرف می کنند قیمتی شفاف و کیفیتی مقایسه ای از آن مدارس در چند ثانیه ارائه می دهند ابزارهای یادگیری آنلاین رایگان
  هدف ما ایجاد تولید ابزارهای یادگیری کلاس جهانی نو و در دسترس بودن رایگان آنها است. ابزارهای ما باید سرگرم کننده باشند و همزمان امکان بیشترین پیشرفت در کمترین زمان ممکن با کاربرد آخرین تحقیقات آکادمیک در مورد یادگیری را برای یادگیرندگان فراهم کند. ساخت و تازه سازی واژگان خود در بیش از 30 زبان در زمان ثبت شده بدون استرس و به دلخواه خود..
انگلیسی

در گذشته در سال 1999، Daniel Spohn بنیانگذار در جستجوی آموزشگاه زبان در بارسلونا بود. نا امید از روند وقت گیر مقایسه پیشنهادات مبهم آژانس ها و بروشورهای چاپی آموزشگاه، او برای کمک به سایر دانشجویان بالقوه درانتخاب بهترین دوره و آموزشگاه، اقدام به تولید ابزاری برای تسهیل این روند کرد.
LanguageCourse.Net متولد شد. به عنوان وب سایتی مستقل، هدف اصلی ما ارائه اطلاعات صحیح به شما است تا بتوانید ضمن صرفه جویی زمان و هزینه تصمیم بهتری بگیرید. چگونه این کار را انجام می دهیم؟:
 • انتخاب
 • شناخته شده ترین ، آموزشگاه های زبان معتبر در هر شهری از سراسر دنیا
 • ارائه ی تمام اطلاعات دوره کامل و با جزئیات در یک ناحیه
 • ارائه ی انجمنی از تجربه های واقعی سانسور نشده از تعداد زیادی از شرکت کنندگان سابق
 • شناسایی مدارسی که الزامات شخصی خاصی را برطرف می کنند قیمتی شفاف و کیفیتی مقایسه ای از آن مدارس در چند ثانیه ارائه می دهند ابزارهای یادگیری آنلاین رایگان
  هدف ما ایجاد تولید ابزارهای یادگیری کلاس جهانی نو و در دسترس بودن رایگان آنها است. ابزارهای ما باید سرگرم کننده باشند و همزمان امکان بیشترین پیشرفت در کمترین زمان ممکن با کاربرد آخرین تحقیقات آکادمیک در مورد یادگیری را برای یادگیرندگان فراهم کند. ساخت و تازه سازی واژگان خود در بیش از 30 زبان در زمان ثبت شده بدون استرس و به دلخواه خود..
ایتالیایی

در گذشته در سال 1999، Daniel Spohn بنیانگذار در جستجوی آموزشگاه زبان در بارسلونا بود. نا امید از روند وقت گیر مقایسه پیشنهادات مبهم آژانس ها و بروشورهای چاپی آموزشگاه، او برای کمک به سایر دانشجویان بالقوه درانتخاب بهترین دوره و آموزشگاه، اقدام به تولید ابزاری برای تسهیل این روند کرد.
LanguageCourse.Net متولد شد. به عنوان وب سایتی مستقل، هدف اصلی ما ارائه اطلاعات صحیح به شما است تا بتوانید ضمن صرفه جویی زمان و هزینه تصمیم بهتری بگیرید. چگونه این کار را انجام می دهیم؟:
 • انتخاب
 • شناخته شده ترین ، آموزشگاه های زبان معتبر در هر شهری از سراسر دنیا
 • ارائه ی تمام اطلاعات دوره کامل و با جزئیات در یک ناحیه
 • ارائه ی انجمنی از تجربه های واقعی سانسور نشده از تعداد زیادی از شرکت کنندگان سابق
 • شناسایی مدارسی که الزامات شخصی خاصی را برطرف می کنند قیمتی شفاف و کیفیتی مقایسه ای از آن مدارس در چند ثانیه ارائه می دهند ابزارهای یادگیری آنلاین رایگان
  هدف ما ایجاد تولید ابزارهای یادگیری کلاس جهانی نو و در دسترس بودن رایگان آنها است. ابزارهای ما باید سرگرم کننده باشند و همزمان امکان بیشترین پیشرفت در کمترین زمان ممکن با کاربرد آخرین تحقیقات آکادمیک در مورد یادگیری را برای یادگیرندگان فراهم کند. ساخت و تازه سازی واژگان خود در بیش از 30 زبان در زمان ثبت شده بدون استرس و به دلخواه خود..
فرانسوی

در گذشته در سال 1999، Daniel Spohn بنیانگذار در جستجوی آموزشگاه زبان در بارسلونا بود. نا امید از روند وقت گیر مقایسه پیشنهادات مبهم آژانس ها و بروشورهای چاپی آموزشگاه، او برای کمک به سایر دانشجویان بالقوه درانتخاب بهترین دوره و آموزشگاه، اقدام به تولید ابزاری برای تسهیل این روند کرد.
LanguageCourse.Net متولد شد. به عنوان وب سایتی مستقل، هدف اصلی ما ارائه اطلاعات صحیح به شما است تا بتوانید ضمن صرفه جویی زمان و هزینه تصمیم بهتری بگیرید. چگونه این کار را انجام می دهیم؟:
 • انتخاب
 • شناخته شده ترین ، آموزشگاه های زبان معتبر در هر شهری از سراسر دنیا
 • ارائه ی تمام اطلاعات دوره کامل و با جزئیات در یک ناحیه
 • ارائه ی انجمنی از تجربه های واقعی سانسور نشده از تعداد زیادی از شرکت کنندگان سابق
 • شناسایی مدارسی که الزامات شخصی خاصی را برطرف می کنند قیمتی شفاف و کیفیتی مقایسه ای از آن مدارس در چند ثانیه ارائه می دهند ابزارهای یادگیری آنلاین رایگان
  هدف ما ایجاد تولید ابزارهای یادگیری کلاس جهانی نو و در دسترس بودن رایگان آنها است. ابزارهای ما باید سرگرم کننده باشند و همزمان امکان بیشترین پیشرفت در کمترین زمان ممکن با کاربرد آخرین تحقیقات آکادمیک در مورد یادگیری را برای یادگیرندگان فراهم کند. ساخت و تازه سازی واژگان خود در بیش از 30 زبان در زمان ثبت شده بدون استرس و به دلخواه خود..
در هزینه صرفه جویی کنید! تبلیغات اختصاصی!
برای بهره مند شدن از بهترین دوره های دوره زبان ثبت نام کنید.
چاپ