X

 


رزرو دوره زبان خود را آنلاین با LanguageCourse.net، انجام دهید شما می توانید مطمئن باشید که همیشه پایین ترین قیمت را پرداخت می کنید. ما تضمین می کنیم که شما قیمت پایین تر را زمانی که رزرو به طور مستقیم در مدرسه و یا هر جای دیگر انجام می‌دهید دریافت نمی کنید. علاوه بر این شما از شرایط پرداخت و لغو بهتری بهره مند می شوید.
ضمانت ما: اگر شما قبل یا بعد از رزرو خود قیمت پایین‌تری پیدا کردید، فقط به ما اطلاع دهید. نه تنها ما قیمت خود را با قیمت پایین تر مطابقت می‌دهیم بلکه حتی قیمت آن را 5٪ دیگر کاهش می دهیم
زمانی که پیشنهادها را بررسی می‌کنید نکات زیر باید مطابقت کند.
  • ۱) همان مدرسه
  • 2)دوره مشابه (تعداد درسهای مشابه، بیشترین ظرفیت کلاس)
  • 5) شما واجد شرایط برای قیمت پایین تری هستید ضمن تحقق تمام شرایط مرتبط با این پیشنهاد پایین تر.
  • 6) قیمتها شامل تمام هزینه‌هاست (در لیست هزینه های برخی از وب سایت های آٰژانسها هزینه ثبت نام مدرسه، مالیات و یا هزینه های پرداخت های اضافی تنها زمانی که فرم رزرو را دریافت کنید اعمال می شود)
  • پس از اینکه ما پیشنهاد شما را بررسی کردیم، برایتان یک لینک می فرستیم که شما می‌توانید به وسیله آن دوره را ظرف مدت 48 ساعت 5٪ کمتر از پایین‌ترین قیمت دریافت کنید. حتی اگر شما دوره را رزرو کردید و قبل از شروع دوره قیمتی پایین‌تر پیدا کردید ما پنج درصد به شما برمی گردایم
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با