X

بررسی های Don Quijote / Academia Columbus ، سانتو دومینگو د هردیا ، کاستاریکا

تعداد کل نظرات: 3
توجه: تمام ارزیابی ها معتبر هستند. فقط شرکت کنندگان پیشین که دوره ای را در مدرسه رزرو کردند می توانند پس از پایان دوره ارزیابی را منتشر کنند. بنابراین مدارس نمی توانند ارزیابی ها را دستکاری کنند و شما می توانید به تمام ارزیابی های منتشر شده اعتماد کنید.

امتیاز متوسط

ستاره. رتبه دوره، فعالیت های اجتماعی، محل اقامت، شهر بر اساس نظرات دانش آموزان سابق Don Quijote / Academia Columbus.
امتیاز کلی(
Don Quijote / Academia Columbus, سانتو دومینگو د هردیا, کاستاریکا
4.0/5.0 
شهر 3.3/5.0 
سازمان 3.7/5.0 
امکانات 3.3/5.0 
فعالیت های اجتماعی 2.3/5.0 
کیفیت/پیشرفت دوره زبان 4.0/5.0 
ارزش پول 4.0/5.0 
اسکان
خانواده میزبان 4.7/5.0 
آپارتمان مشترک 4.5/5.0 
دیگر 4.5/5.0 

نظرات فردی

Don Quijote / Academia Columbus
26. دسا. 2018
1.  (67 سال ها) - France
101. Course:  Intensive 20 - 2 هفته ها

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان
اسکان
زندگی در منزل یک خانواده خارجی
6. آگو. 2012
2.  (18 سال ها) - 
102. Course:  Mini group 20 - 3 هفته ها

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان
اسکان
زندگی در منزل یک خانواده خارجی
3. مه. 2011
3.  (27 سال ها) - 
103. Course:  Mini group 20 - 3 هفته ها

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان
اسکان
زندگی در منزل یک خانواده خارجی
اطلاعات اضافی
جنبه های مثبت مدرسه
مدرسانی و خانواده میزبان فوق العاده خوب. سازمند کردن دروس
راهنمایی هایی در مورد آنچه که دانش آموزان آینده نباید از دست بدهند
Arenal و چشمه های آب گرم

در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با