X

بررسی های Study & Live in your Teacher's Home ، کپنهاگ ، دانمارک

تعداد کل نظرات: 4
توجه: تمام ارزیابی ها معتبر هستند. فقط شرکت کنندگان پیشین که دوره ای را در مدرسه رزرو کردند می توانند پس از پایان دوره ارزیابی را منتشر کنند. بنابراین مدارس نمی توانند ارزیابی ها را دستکاری کنند و شما می توانید به تمام ارزیابی های منتشر شده اعتماد کنید.

امتیاز متوسط

ستاره. رتبه دوره، فعالیت های اجتماعی، محل اقامت، شهر بر اساس نظرات دانش آموزان سابق Study & Live in your Teacher's Home.
امتیاز کلی(
Study & Live in your Teacher's Home, کپنهاگ, دانمارک
4.7/5.0 
شهر 4.7/5.0 
سازمان 5.0/5.0 
امکانات 4.3/5.0 
فعالیت های اجتماعی 4.2/5.0 
کیفیت/پیشرفت دوره زبان 4.7/5.0 
ارزش پول 4.5/5.0 
اسکان
خانواده میزبان 4.2/5.0 
آپارتمان مشترک 4.5/5.0 
دیگر 4.5/5.0 

نظرات فردی

Study & Live in your Teacher's Home
15. آگو. 2016
1. Martina (19 سال ها) - Italy
101. Course:  Standard Programme - 1 هفته

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان
6. آگو. 2012
2.  (31 سال ها) - Germany
102. Course:  Standard Programme Intensive - 1 هفته

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان
5. سپت. 2011
3.  (45 سال ها) - 
103. Course:  Standard Programme - 2 هفته ها

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان
اطلاعات اضافی
جنبه های مثبت مدرسه
دوره کاملاً با نیازهای من متناسب بود. مدرس بسیار شایسته.
راهنمایی هایی در مورد آنچه که دانش آموزان آینده نباید از دست بدهند
باید در مورد توانایی های مدرس اطمینان حاصل کنید برای اینکه معلم من خیلی مشغول بود و به سختی می توانست دروس من را در برنامه خود جا دهد.
نظرات دیگر
از اینکه مجبور بودم محل اقامتم را در هفته دوم تغییر دهم به این دلیل که مدرسم در جایی که بودم به اتاق نیاز داشت، واقعاً دلسرد شدم.
20. سپت. 2006
4. Elsbeth (54 سال ها) - 
104. Course:  Standard Programme - 2 هفته ها

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان

در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با