X

بررسی های Study & Live in your Teacher's Home ، ورشو ، لهستان

تعداد کل نظرات: 3
توجه: تمام ارزیابی ها معتبر هستند. فقط شرکت کنندگان پیشین که دوره ای را در مدرسه رزرو کردند می توانند پس از پایان دوره ارزیابی را منتشر کنند. بنابراین مدارس نمی توانند ارزیابی ها را دستکاری کنند و شما می توانید به تمام ارزیابی های منتشر شده اعتماد کنید.

امتیاز متوسط

ستاره. رتبه دوره، فعالیت های اجتماعی، محل اقامت، شهر بر اساس نظرات دانش آموزان سابق Study & Live in your Teacher's Home.
امتیاز کلی
Study & Live in your Teacher's Home, ورشو, لهستان

رتبه بندی:4.3/5.0

4.3/5.0 
شهر

رتبه بندی:4.3/5.0

4.3/5.0 
سازمان

رتبه بندی:4.3/5.0

4.3/5.0 
امکانات

رتبه بندی:4.5/5.0

4.5/5.0 
فعالیت های اجتماعی

رتبه بندی:4.7/5.0

4.7/5.0 
کیفیت/پیشرفت دوره زبان

رتبه بندی:4.3/5.0

4.3/5.0 
ارزش پول

رتبه بندی:4.3/5.0

4.3/5.0 
اسکان
خانواده میزبان

رتبه بندی:0.0/5.0

0.0/5.0 
آپارتمان مشترک

رتبه بندی:0.0/5.0

0.0/5.0 
دیگر

رتبه بندی:4.0/5.0

4.0/5.0 

نظرات فردی

Study & Live in your Teacher's Home
17. آگو. 2015
1.  (65 سال ها) - 
101. Course:  Standard Programme Intensive - 1 هفته

امتیاز کلی

Rating: 4/5.0

ارزش پول

Rating: 4/5.0

بررسی مفصل
شهر/محل

Rating: 4/5.0

سازمان مدرسه

Rating: 4/5.0

امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)

Rating: 4/5.0

فعالیت های اجتماعی

Rating: 4/5.0

کیفیت پیشرفت تدریس/زبان

Rating: 4/5.0

اسکان
خانواده میزبان

Rating: 4/5.0

9. آگو. 2012
2.  (66 سال ها) - کانادا
102. Course:  Standard Programme Intensive - 2 هفته ها

امتیاز کلی

Rating: 4/5.0

ارزش پول

Rating: 4/5.0

بررسی مفصل
شهر/محل

Rating: 4/5.0

سازمان مدرسه

Rating: 4/5.0

امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
---
فعالیت های اجتماعی

Rating: 5/5.0

کیفیت پیشرفت تدریس/زبان

Rating: 4/5.0

21. ژان. 2009
3.  (52 سال ها) - 
103. Course:  Standard Programme - 1 هفته

امتیاز کلی

Rating: 5/5.0

ارزش پول

Rating: 5/5.0

بررسی مفصل
شهر/محل

Rating: 5/5.0

سازمان مدرسه

Rating: 5/5.0

امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)

Rating: 5/5.0

فعالیت های اجتماعی

Rating: 5/5.0

کیفیت پیشرفت تدریس/زبان

Rating: 5/5.0

اطلاعات اضافی
جنبه های مثبت مدرسه
مهمان نوازی

در هزینه صرفه جویی کنید! تبلیغات اختصاصی!
برای بهره مند شدن از بهترین دوره های دوره زبان ثبت نام کنید.
چاپ