X

دانشگاه ها در بحرین - رتبه بندی و نظرات

university icon
13
دانشگاه ها در بحرین
student population icon
27,993
دانشجویان
population icon
739,000
جمعیت
  • 4 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '


رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (28 بررسی)
#3414  #2  Webometrics
#31  #2  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (9 بررسی)
#801  #1  QS World University Rankings
#2668  #1  Webometrics
#796  #1  Scimago Institutions Ranking
#25  #1  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#2231  #1  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (23 بررسی)
#7250  #3  Webometrics
#51  #3  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (32 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (25 بررسی)
رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (14 بررسی)
رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (8 بررسی)

نقشه با مقصد دانشگاه ها در بحرین

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X