دانشگاه ها در قبرس - رتبه بندی و نظرات

university icon
20

دانشگاه ها در قبرس

student population icon
101320.2

دانشجویان

student population icon
1102677

جمعیت

20 دانشگاه ه واقع در قبرس به نسبت رتبه بندی دانشگاه 12 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 3 در این لیست ذکر شده اند 10 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.

جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 87 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '


قدیمی ترین دانشگاه در قبرس : '
' European University Cyprus در 1961 تاسیس شد '
بزرگترین دانشگاه در قبرس : '
' Yakin Dogu Üniversitesi با 25068 دانش آموز'

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در قبرس '

#1
Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism
(QS World University Rankings By Subject)
#17 
#1 
College of Tourism and Hotel Management
#2
Psychology
(THE World University Rankings by Subject)
#176 
#1 
University of Cyprus
#3
Mechanical Engineering
(ARWU by subject)
#301 
#1 
University of Cyprus

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (65 بررسی)
Card image

#601  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities [۱۷ اوت, ۲۰۲۰]
#47  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking [۱۱ فوریهٔ, ۲۰۲۰]
#551  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers [۱۰ اکتبر, ۲۰۲۰]


رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (91 بررسی)
Card image

#106  #2  QS EECA University Rankings [۱۵ اکتبر, ۲۰۱۹]
#1783  #3  Webometrics [۰۳ ژانویهٔ, ۲۰۲۰]

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (5 بررسی)
Card image

#2564  #4  Webometrics [۰۳ ژانویهٔ, ۲۰۲۰]

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (5 بررسی)
Card image

#3207  #7  Webometrics [۰۳ ژانویهٔ, ۲۰۲۰]

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (3288 بررسی)
Card image

#251  #3  Young University Rankings [۱۵ ژوئن, ۲۰۲۰]

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (93 بررسی)
Card image

#6993  #10  Webometrics [۰۳ ژانویهٔ, ۲۰۲۰]

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (5 بررسی)
#7678  #12  Webometrics [۰۳ ژانویهٔ, ۲۰۲۰]رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (27 بررسی)
Card image

#44  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking [۱۱ فوریهٔ, ۲۰۲۰]
#1760  #1  CWUR Center for World University Rankings [۱۵ ژوئن, ۲۰۲۰]
#301  #1  THE World University Rankings [۲۴ اوت, ۲۰۲۰]

#10387  #19  Webometrics [۰۳ ژانویهٔ, ۲۰۲۰]

رضایت دانشجو: 3.6 / 5.0 (12 بررسی)
Card image

#187  #3  QS EECA University Rankings [۱۵ اکتبر, ۲۰۱۹]

#11

Alexander College

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (100 بررسی)
Card image


#12

Yakin Dogu Üniversitesi

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (110 بررسی)
Card image


#13

City Unity College Nicosia

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (24 بررسی)
Card image


#14

Cyprus International University

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (356 بررسی)
Card image


#15

Girne Üniversitesi

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (5 بررسی)
Card image


#16

Lefke Avrupa Üniversitesi

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (66 بررسی)
Card image


#17

Girne Amerikan Üniversitesi

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (718 بررسی)
Card image


#18

P.A. College


#19

ARTE Music Academy


#20

The CTL Eurocollege

Card imageنکات کلیدی در مورد قبرس

جمعیت: 1102677

پایتخت: نیکوزیا (قبرس)

  • نوع پلاگین برق G
    • ولتاژ مسکونی: 240 V
    • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در قبرس

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید