X

کار و تحصیل زبان

مطالعه همراه با کار این فرصت را برای فردایجاد میکند که هم زبان رابیاموزد و هم تجربه کاری کسب نماید. ما تنها آن دسته از برنامه ها را برگزیده ایم که دربردارنده مشاغل درآمدزا عمدتا در زمینه صنعت توریسم ویا مهارت آشپزی می باشد. لطفا توجه داشته باشید که به ویژه برای اشتغال درکشورهای خارجی داشتن ویزا الزامی است. (see also visa information).اگربه ویزا نیاز دارید به شما توصیه می کنیم که زودتر دوره را رزرو نمایید.

انتخاب زبان جهت مقایسه دوره های کاریابی و دوره های مطالعه زبان
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net