X

Grupni popusti za jezična putovanja

Pohađanje tečajeva jezika u stranoj zemlji obogaćujuće je iskustvo koje ćete možda htjeti podijeliti s prijateljima ili kolegama. LanguageCourse.Net uvijek daje sve od sebe kako bi udovoljio posebnim potrebama svojih klijenata koji žele sudjelovati u tečajevima jezika u grupi (npr. organiziranjem grupnih rezervacija u istoj školi, slični rasporedi za sve članove grupe, organiziranje smještaja u blizini itd.)Jezik
Grad / Zemlja
Škole
(ako ste već odabrali određene škole)
Broj polaznika
Broj voditelja grupe (neobavezno)
Raspon godina polaznika
Raspon dobi voditelja
Ista razina poznavanja jezika
Da Ne
Ako da, koja je to razina?
Ekskluzivni sati samo za članove grupe
Da Ne
(Satovi odvojeno od ostalih učenika škole. Ova mogućnost može povećati cijenu ako je mali broj članova grupe na određenoj razini poznavanja jezika.)
Certificazione al termini del corso
Da Ne
Se sì, quale?
Prijevoz od/do zračne luke
Da Ne
Treba li voditelj također pohađati tečaj?
Da Ne
Datum početka
Datum završetka
Sati nastave dnevno
Približan budžet dostupan po polazniku
Željeni smještaj
Numero escursioni di una giornata intera
Preferenze per le escursioni di una giornata intera
Numero escursioni di mezza giornata
Preferenze per le escursioni di mezza giornata
Komentari
Ime
Istituto scolastico di appartenenza
E-mail
Broj telefona
 
 
U tisku:
Tisak spominje
Tisak spominje
Vjeruju nam:
vjeruju nam
vjeruju nam