Malaria Consortium
Against Malaria logo
Vaxtime.com - online podsjetnici na cijepljenje
Naš IT tim izgradio je besplatnu internetsku uslugu za obavještavanje roditelja o nadolazećim cijepljenjima njihove djece. Usluga je dostupna na više od 35 jezika i za sve zemlje svijeta. Projekt smo objavili kao otvoreni kod na GitHubu za bilo koju dobrotvornu ili zdravstvenu organizaciju koja ga želi upotrijebiti ili prilagoditi svojim potrebama.
VaxTime