X

Popis udruga škola jezika

Naše škole jezika pažljivo su odabrane prema strogim kriterijima kvalitete kao što su kvaliteta usluge, iskustvo i stručnost. Mnoge naše škole ovlaštene su od strane nacionalnih i međunarodnih tijela za akreditaciju, koja nadziru standarde kvalitete. Ipak, mislimo da su mišljenja učenika objavljena na našoj web stranici najbolji mogući pokazatelj kvalitete.
Obično u okviru procesa akreditacije škole jezika moraju ispuniti katalog zahtjeva koji se mogu odnositi na kvalifikacije osoblja, školske objekte i smještaj, kao i organizacijski postupak koji osigurava standarde kvalitete. Škole članice moraju se pridržavati kodeksa ponašanja kako bi se osiguralo da su poslovne prakse etične, profesionalne i u skladu sa zakonom. Neka tijela za akreditaciju osiguravaju postupke žalbe i arbitraže za učenike.
Uštedite novac! Ekskluzivne promocije!
Prijavite se kako biste iskoristili najbolje ponude za tečaj jezika.
OtisakPravila o ocjenama i korisničkom sadržaju