X

Popis udruga škola jezika


Naše škole jezika pažljivo su odabrane prema strogim kriterijima kvalitete kao što su kvaliteta usluge, iskustvo i stručnost. Mnoge naše škole ovlaštene su od strane nacionalnih i međunarodnih tijela za akreditaciju, koja nadziru standarde kvalitete. Ipak, mislimo da su mišljenja učenika objavljena na našoj web stranici najbolji mogući pokazatelj kvalitete.
U tisku:
Tisak spominje
Tisak spominje
Vjeruju nam:
vjeruju nam
vjeruju nam