X

Sveučilišta: Accra, Gana - Poredak i ocjene

university icon
21
Sveučilišta - Accra
student population icon
22,492
studenti
population icon
1,964,000
Stanovništvo
  • 3 ta/tih sveučilišta nalaze/i se na barem jednom poretku institucije ili posebne teme.
  • Najopsežnija zbirka rangiranja sveučilišta širom svijeta. Neprestano pratimo 102 različitih poredaka sveučilišta i tema, tako da možete praktično usporediti sve ljestvice na jednom mjestu.


Zadovoljstvo studenata   4.4 / 5.0 (148 ocjena/e)
#8150  #6  Webometrics

Zadovoljstvo studenata   4.3 / 5.0 (47 ocjena/e)
#8150  #7  Webometrics

Zadovoljstvo studenata   4.6 / 5.0 (20 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.2 / 5.0 (6 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.2 / 5.0 (5 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.5 / 5.0 (6 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.0 / 5.0 (29 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   3.9 / 5.0 (5 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.8 / 5.0 (12 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.4 / 5.0 (12 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.0 / 5.0 (10 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   3.2 / 5.0 (17 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.2 / 5.0 (219 ocjena/e)
Zadovoljstvo studenata   4.2 / 5.0 (9 ocjena/e)

Karta s odredištem sveučilišta - Accra

Učitavanje sadržaja karte
###

Poredak izdavača

Webometrics

Objavljeno: siječnja, 2019

Kriteriji upotrijebljeni u rangiranju:
Vidljivost (vanjske poveznice): 50.0 %
Veličina (web-stranice): 20.0 %
Polaznik: 15.0 %
Bogate datoteke: 15.0 %
Rangiranje se prvenstveno temelji na mjerilima web-stranica sveučilišta, kao što je broj poveznica na web-stranicu ili broj stranica na web-stranici.

pogledajte metodologiju
onscroll="return false;">
X