X

Sveučilišta: Orangeburg, Sjedinjene Države - Poredak i ocjene

university icon
3
Sveučilišta - Orangeburg
student population icon
9,997
studenti
population icon
14,000
Stanovništvo
  • 3 ta/tih sveučilišta nalaze/i se na barem jednom poretku institucije ili posebne teme.
  • Najopsežnija zbirka rangiranja sveučilišta širom svijeta. Neprestano pratimo 102 različitih poredaka sveučilišta i tema, tako da možete praktično usporediti sve ljestvice na jednom mjestu.


#5479  #868  Webometrics
#684  #556  Payscale Bachelor's only

Zadovoljstvo studenata   4.4 / 5.0 (307 ocjena/e)
#3906  #603  Webometrics
#1003  #839  Payscale Bachelor's only

Zadovoljstvo studenata   4.2 / 5.0 (36 ocjena/e)
#4811  #742  Webometrics
#1645  #1354  Payscale Bachelor's only

Karta s odredištem sveučilišta - Orangeburg

Učitavanje sadržaja karte
###

Poredak izdavača

Payscale

Objavljeno: kolovoza, 2018Webometrics

Objavljeno: siječnja, 2019

Kriteriji upotrijebljeni u rangiranju:
Vidljivost (vanjske poveznice): 50.0 %
Veličina (web-stranice): 20.0 %
Polaznik: 15.0 %
Bogate datoteke: 15.0 %
Rangiranje se prvenstveno temelji na mjerilima web-stranica sveučilišta, kao što je broj poveznica na web-stranicu ili broj stranica na web-stranici.

pogledajte metodologiju
onscroll="return false;">
X