X
ACELS

ACELS

The Advisory Council for English Language Schools 
חברים ב ACELS (The Advisory Council for English Language Schools)
3
דירוג של תלמידים לשעבר: (175 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

4
דירוג של תלמידים לשעבר: (26 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

6
דירוג של תלמידים לשעבר: (1 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

7
דירוג של תלמידים לשעבר: (278 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

8
דירוג של תלמידים לשעבר: (15 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

9
דירוג של תלמידים לשעבר: (3 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

10
דירוג של תלמידים לשעבר: (164 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

13
דירוג של תלמידים לשעבר: (63 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

15
דירוג של תלמידים לשעבר: (21 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

16
דירוג של תלמידים לשעבר: (8 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

17
דירוג של תלמידים לשעבר: (16 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

19
דירוג של תלמידים לשעבר: (33 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

22
דירוג של תלמידים לשעבר: (165 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)


בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי