X
Tier4

Tier4

Highly Trusted Status (UK) 
חברים ב Tier4 (Highly Trusted Status (UK))
1
דירוג של תלמידים לשעבר: (53 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

2
דירוג של תלמידים לשעבר: (75 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

3
דירוג של תלמידים לשעבר: (87 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

4
דירוג של תלמידים לשעבר: (47 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

5
דירוג של תלמידים לשעבר: (17 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

6
דירוג של תלמידים לשעבר: (29 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

7
דירוג של תלמידים לשעבר: (102 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

8
דירוג של תלמידים לשעבר: (3 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

9
דירוג של תלמידים לשעבר: (18 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

10
דירוג של תלמידים לשעבר: (31 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

12
דירוג של תלמידים לשעבר: (65 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

13
דירוג של תלמידים לשעבר: (8 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

14
דירוג של תלמידים לשעבר: (4 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

15
דירוג של תלמידים לשעבר: (16 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

16
דירוג של תלמידים לשעבר: (4 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

17
דירוג של תלמידים לשעבר: (50 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

19
דירוג של תלמידים לשעבר: (6 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

20
דירוג של תלמידים לשעבר: (77 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

23
דירוג של תלמידים לשעבר: (44 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)


בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי