X

קורסי צרפתית

2 שבועות
כללי
מגורים (אופציונלי)
קנדה
47 בתי ספר לשפות, החל מ-
ל-2 שבועות קורס בצרפתית.

קנדה

מונטריאול
Quebec
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 3.2 out of 5 stars

3.2/5.05 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 790C$ 790C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
קוויבק
St-Roch
קורסי צרפתית , 18 שיעורים בשבוע

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.077 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 650C$ 625C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
קוויבק
Saint-Roch
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.9 out of 5 stars

4.9/5.016 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 750C$ 720C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע

צרפת

קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.022 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 548€ 524€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
יאריץ
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.029 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 700€ 669€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.036 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 660€ 631€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
בורדו
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.088 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 660€ 631€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 18 שיעורים בשבוע

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.011 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 600€ 570€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
לה רושל
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.01 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 746€ 715€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 21 שיעורים בשבוע

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0181 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 455€ 435€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
מונפלייה
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0153 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 520€ 497€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
מונפלייה
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0112 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 530€ 508€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 22 שיעורים בשבוע

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.018 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 560€ 536€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
LSF
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
מונפלייה
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0187 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 540€ 517€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
מורזין
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.07 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 630€ 600€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה
ניס
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.071 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 360€ 342€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.087 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 590€ 564€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0142 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 590€ 564€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
ניס
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.084 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 550€ 525€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה
פריז
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0257 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 585€ 556€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.031 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 620€ 593€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.091 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 620€ 593€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.065 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 795€ 760€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.0210 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 600€ 570€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
פריז
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.013 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 772€ 739€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
קורסי צרפתית , 25 שיעורים בשבוע

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.08 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 740€ 706€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
רויאן
קורסי צרפתית , 25 שיעורים בשבוע

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0130 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 795€ 759€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 23 שיעורים בשבוע

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.073 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 570€ 545€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
טורס
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.052 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 660€ 629€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע

גוואדלופ

לה גוסייר
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 3.4 out of 5 stars

3.4/5.05 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 715€ 683€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
סאינטה אן
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.1 out of 5 stars

4.1/5.011 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 670€ 639€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם

מרטיניק

פורט-דה-פראנס
Anse Mitan
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.010 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 740€ 707€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם

מונקו

קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע

סן פייר
קורסי צרפתית , 20 שיעורים בשבוע
מיוחד! הצעה! 850€ 811€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
שינויים בחינם

שווייץ

קורסי צרפתית , 15 שיעורים בשבוע
LanguageCourse.net הוא ספריית החינוך העצמאית המוכרת ביותר בעולם לרכישת תכניות ללימודי חו"ל בשפה הצרפתית בבתי ספר לצרפתית מומלצים ב קנדה, צרפת, גוואדלופ, מרטיניק, מונקו, , שווייץ, קנדה, צרפת. בין אם אתם מחפשים קורסי שפה במחיר הנמוך ביותר, עם הוראה באיכות מעולה או פעילויות פנאי, אנו נסייע לכם למצוא את הקורס הטוב ביותר עבורכם בתוך הרשימה שנבחרה בקפידה לשיעורים בשפה ה צרפתית למתחילים, בינוניים או למתקדמים. מומחי הנסיעות לשפות המקצועיים שלנו יותר מישמחו לסייע לכם.

יעדי בית הספר לשפות

בתי ספר ל צרפתית בשאר העולם
onscroll="return false;">
X
היתרונות שלך
רק בעת ביצוע ההזמנה כאן
 • רוב הקורסים:16.628 תוכניות קורסי שפה רשומות. אין אתר בעולם המכיל יותר.
 • הנחות בלעדיות
 • 21.649 ביקורות אותנטיות של בתי ספר לשפות.
 • ייעוץ חינם מהמומחים לנסיעות המקצועיים שלנו.
 • מחיר נמוך באחריות: אתה משלם פחות בעת ביצוע הזמנה בבית הספר ישירות או בכל מקום אחר. במידה ותמצא מחיר טוב יותר במקום אחר אנו נעבור אותו.
 • האתר המבוקר ביותר עבור הזמנת קורסי שפה
 • תנאים מועדפים עבור ביטול ותשלום.
 • ללא דמי סוכן

הדרך הטובה ביותר להזמין קורס ללימוד שפה!

אתה לא חייב רק לקחת
אותנו במילה.
סטטיסטיקות מיהנות
 • 3.454.873 ILS: בתשלום אגרות שנשמרו על ידי הלקוחות שלנו.
 • חלוצים: היינו האתר הראשון לפרסם ביקורות לא-מצונזרות של בתי ספר לשפות. נוסדנו מאז 1999.
 • מנהיגי העולם: אנחנו האתר הכי עצמאי ומבוקר המוקדש לקורסי שפה.
 • 20.000 מעריצים בפייסבוק.
facebook plugin
ביקורות LanguageCourse.Net
מעולה 4.6מ-0 עד 5
898 ביקורות על TrustPilot
מה בפועל ללקוחות יש לומר
 • Alejandro (21): מצאתי את העמוד בטעות, ולמרות שהייתי ספקן בתחילה, הצוות היה עוזר מאוד, הן בטלפון והן דרך הדואר האלקטרוני. רציתי לארגן את...
 • Jose Miguel (37): תודה על העזרה והשירות. אני מרוצה לחלוטין ומחשיב אתכם בתור חברה מומלצת ביותר.
 • María (28): דיברתי במשך מספר שבועות עם ראובן, אשר היה עוזר מאוד בכל הזמן הזה! במרץ אני מתכוון לקחת קורס נוסף ובהחלט אזמין שנית דרך...
 • Fatima (23): הזמנתי שני קורסי שפות באמצעות סוכנות זו, ולא נתקלתי בשום בעיה. בנוסף, למרות שזו סוכנות מבוססת אינטרנט, שירות הטלפון...

חסוך כסף! מבצעים מיוחדים!

הירשם על מנת ליהנות ממבצעי קורסי השפה הטובים ביותר.
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי