X

קורסי צרפתית

קנדה
42 בתי ספר לשפות, החל מ-
ל-2 שבועות קורס בצרפתית.

קנדה

הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע
4.3/5.03 חוות דעת
מיוחד!הצעה!680C$654C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
מונטריאול
Quebec
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.03 חוות דעת
מיוחד!הצעה!750C$750C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 24 שיעורים בשבוע
4.4/5.075 חוות דעת
מיוחד!הצעה!780C$749C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
קוויבק
Nouveau St-Roch
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.04 חוות דעת
מיוחד!הצעה!735C$705C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.01 חוות דעתקוויבק 4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3710US$3525US$
ביטול דמי רישום ללא עלות

צרפת

אמבויז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.01 חוות דעת
מיוחד!הצעה!766€734€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.03 חוות דעת
מיוחד!הצעה!548€524€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
יאריץ
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.013 חוות דעת
מיוחד!הצעה!680€650€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.033 חוות דעת
מיוחד!הצעה!660€631€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורדו
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.067 חוות דעת
מיוחד!הצעה!650€622€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע
4.4/5.05 חוות דעת
מיוחד!הצעה!594€565€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לה רושל
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!774€741€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0144 חוות דעת
מיוחד!הצעה!505€483€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.01 חוות דעתמרסיי 4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3140€2983€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0104 חוות דעת
מיוחד!הצעה!530€508€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 22 שיעורים בשבוע
4.3/5.09 חוות דעת
מיוחד!הצעה!560€536€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LSF
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.0128 חוות דעת
מיוחד!הצעה!540€517€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0132 חוות דעת
מיוחד!הצעה!540€517€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מורזין
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!590€562€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3140€2983€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה
ניס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.07 חוות דעת
מיוחד!הצעה!360€342€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ניס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.070 חוות דעת
מיוחד!הצעה!540€515€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0104 חוות דעת
מיוחד!הצעה!490€469€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.064 חוות דעת
מיוחד!הצעה!561€536€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.08 חוות דעתניס 4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3140€2983€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בפריז הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.0200 חוות דעת
מיוחד!הצעה!545€518€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.073 חוות דעת
מיוחד!הצעה!610€584€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.05 חוות דעת
מיוחד!הצעה!610€584€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 26 שיעורים בשבוע
4.0/5.0152 חוות דעת
מיוחד!הצעה!660€627€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.043 חוות דעת
מיוחד!הצעה!745€712€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!796€762€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.4/5.014 חוות דעתפריז 4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3390€3221€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.05 חוות דעת
מיוחד!הצעה!780€747€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רויאן
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0125 חוות דעת
מיוחד!הצעה!700€665€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 23 שיעורים בשבוע
4.1/5.055 חוות דעת
מיוחד!הצעה!530€507€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
טורס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.036 חוות דעת
מיוחד!הצעה!660€629€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3140€2983€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

גוואדלופ

Le Gosier
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
3.5/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!695€664€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
סאינטה אן
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
3.7/5.06 חוות דעת
מיוחד!הצעה!670€639€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מרטיניק

פורט-דה-פראנס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.07 חוות דעת
מיוחד!הצעה!680€650€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מונקו

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!4560€4332€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

שוויץ

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.03 חוות דעתזינבה 4.2/5.0
213 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!5240€4978€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LanguageCourse.net הוא ספריית החינוך העצמאית המוכרת ביותר בעולם לרכישת תכניות ללימודי חו"ל בשפה הצרפתית בבתי ספר לצרפתית מומלצים ב קנדה, צרפת, גוואדלופ, מרטיניק, מונקו, שוויץ. בין אם אתם מחפשים קורסי שפה במחיר הנמוך ביותר, עם הוראה באיכות מעולה או פעילויות פנאי, אנו נסייע לכם למצוא את הקורס הטוב ביותר עבורכם בתוך הרשימה שנבחרה בקפידה לשיעורים בשפה ה צרפתית למתחילים, בינוניים או למתקדמים. מומחי הנסיעות לשפות המקצועיים שלנו יותר מישמחו לסייע לכם.

יעדי בית הספר לשפות

בתי ספר ל צרפתית ב קנדה
  בתי ספר ל צרפתית בשאר העולם
  onscroll="return false;">
  X
  • רוב הקורסים:6.114 תוכניות קורסי שפה רשומות. אין אתר בעולם המכיל יותר.
  • הנחות בלעדיות
  • 16.292 ביקורות אותנטיות של בתי ספר לשפות.
  • ייעוץ חינם מהמומחים לנסיעות המקצועיים שלנו.
  היתרונות שלך
  רק בעת ביצוע ההזמנה כאן
  • מחיר נמוך באחריות: אתה משלם פחות בעת ביצוע הזמנה בבית הספר ישירות או בכל מקום אחר. במידה ותמצא מחיר טוב יותר במקום אחר אנו נעבור אותו.
  • האתר המבוקר ביותר עבור הזמנת קורסי שפה
  • תנאים מועדפים עבור ביטול ותשלום.
  • ללא דמי סוכן

  הדרך הטובה ביותר להזמין קורס ללימוד שפה!

  אתה לא חייב רק לקחת
  אותנו במילה.
  סטטיסטיקות מיהנות
  • 1.000.000 US$: בתשלום אגרות שנשמרו על ידי הלקוחות שלנו.
  • חלוצים: היינו האתר הראשון לפרסם ביקורות לא-מצונזרות של בתי ספר לשפות. נוסדנו מאז 1999.
  • מנהיגי העולם: אנחנו האתר הכי עצמאי ומבוקר המוקדש לקורסי שפה.
  • 20.000 מעריצים בפייסבוק.
  facebook plugin
  ביקורות LanguageCourse.Net
  מעולה 9.5מ-0 עד 10
  688 ביקורות על TrustPilot
  בחדשות:
  העיתונות מזכירה
  העיתונות מזכירה
  מהימנים על ידי:
  מהימן על ידי
  מהימן על ידי