X

קורסי איטלקית

איטליה
61 בתי ספר לשפות, החל מ-
ל-2 שבועות קורס באיטלקית.

איטליה

אלגירו (סרדיניה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!490€468€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
באגנו דה רומאנגה
2 שבועות קורסי איטלקית 26 שיעורים בשבוע
4.7/5.021 חוות דעת
מיוחד!הצעה!658€629€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בבולוניה
בולוניה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.039 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€418€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 23 שיעורים בשבוע
4.3/5.039 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€430€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.03 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€374€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קאסטיגליונצילו
2 שבועות קורסי איטלקית 30 שיעורים בשבוע
4.4/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!580€554€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
צ\'פאלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.010 חוות דעת
מיוחד!הצעה!370€354€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ABC
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.0153 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.073 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.015 חוות דעת
מיוחד!הצעה!480€460€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.04 חוות דעת
מיוחד!הצעה!410€393€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.065 חוות דעת
מיוחד!הצעה!350€333€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.031 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€371€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.063 חוות דעת
מיוחד!הצעה!395€378€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
Oltrarno
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.026 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€412€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€402€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 10 שיעורים בשבוע
4.5/5.06 חוות דעת פירנצה 4.2/5.0
232 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!2120€2014€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.030 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€371€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!455€435€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.056 חוות דעת
מיוחד!הצעה!385€367€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 10 שיעורים בשבוע
4.2/5.0
232 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!2120€2014€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
לוקה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.059 חוות דעת
מיוחד!הצעה!350€333€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.016 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
מילאנו
Navigli
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.044 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.063 חוות דעת
מיוחד!הצעה!480€460€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.040 חוות דעת
מיוחד!הצעה!465€446€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 10 שיעורים בשבוע
4.0/5.01 חוות דעת מילאנו 4.2/5.0
232 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!2120€2014€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאצו (סיציליה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.040 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€373€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
מונטה פאולציאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.024 חוות דעת
מיוחד!הצעה!479€456€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
נאפולי
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.096 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€401€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 10 שיעורים בשבוע
5.0/5.01 חוות דעת נאפולי 4.2/5.0
232 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!2190€2081€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
אורבטלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.9/5.07 חוות דעת
מיוחד!הצעה!370€352€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.024 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€441€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.045 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רימיני
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.030 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€411€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר ברומא
רומא
Navona
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.0175 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
Historical Center
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.06 חוות דעת
מיוחד!הצעה!345€330€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.061 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€421€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0103 חוות דעת
מיוחד!הצעה!520€498€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.074 חוות דעת
מיוחד!הצעה!495€475€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
Prati
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.032 חוות דעת
מיוחד!הצעה!360€345€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 10 שיעורים בשבוע
5.0/5.03 חוות דעת רומא 4.2/5.0
232 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!2190€2081€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
3.5/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!490€469€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.015 חוות דעת
מיוחד!הצעה!500€479€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סנראמו
Imperia
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.089 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€440€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
ססטרי לבנטה
Baia del Silenzio
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.04 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.054 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סיינה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.055 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€410€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סורנטו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.030 חוות דעת
מיוחד!הצעה!475€455€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.8/5.018 חוות דעת
מיוחד!הצעה!480€461€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה
טריאסטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.042 חוות דעת
מיוחד!הצעה!360€360€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.054 חוות דעת
מיוחד!הצעה!480€461€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
טורינו
Piemonte
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.03 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€441€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.01 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€430€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
טורינו
Quadrilatero Romano
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.074 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€399€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 10 שיעורים בשבוע
4.2/5.0
232 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!2120€2014€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ונציה
Dorsoduro
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.085 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€450€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
ורונה
Verona
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.9/5.07 חוות דעת
מיוחד!הצעה!395€377€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ורונה
historical city centre
2 שבועות קורסי איטלקית 18 שיעורים בשבוע
4.0/5.011 חוות דעת
מיוחד!הצעה!477€457€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
3.9/5.09 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€441€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ויארגיו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.036 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LanguageCourse.net הוא ספריית החינוך העצמאית המוכרת ביותר בעולם לרכישת תכניות ללימודי חו"ל בשפה האיטלקית בבתי ספר לאיטלקית מומלצים ב איטליה. בין אם אתם מחפשים קורסי שפה במחיר הנמוך ביותר, עם הוראה באיכות מעולה או פעילויות פנאי, אנו נסייע לכם למצוא את הקורס הטוב ביותר עבורכם בתוך הרשימה שנבחרה בקפידה לשיעורים בשפה ה איטלקית למתחילים, בינוניים או למתקדמים. מומחי הנסיעות לשפות המקצועיים שלנו יותר מישמחו לסייע לכם.

יעדי בית הספר לשפות

בתי ספר ל איטלקית בשאר העולם
onscroll="return false;">
X
 • רוב הקורסים:11.273 תוכניות קורסי שפה רשומות. אין אתר בעולם המכיל יותר.
 • הנחות בלעדיות
 • 17.876 ביקורות אותנטיות של בתי ספר לשפות.
 • ייעוץ חינם מהמומחים לנסיעות המקצועיים שלנו.
היתרונות שלך
רק בעת ביצוע ההזמנה כאן
 • מחיר נמוך באחריות: אתה משלם פחות בעת ביצוע הזמנה בבית הספר ישירות או בכל מקום אחר. במידה ותמצא מחיר טוב יותר במקום אחר אנו נעבור אותו.
 • האתר המבוקר ביותר עבור הזמנת קורסי שפה
 • תנאים מועדפים עבור ביטול ותשלום.
 • ללא דמי סוכן

הדרך הטובה ביותר להזמין קורס ללימוד שפה!

אתה לא חייב רק לקחת
אותנו במילה.
סטטיסטיקות מיהנות
 • 3.637.541 ILS: בתשלום אגרות שנשמרו על ידי הלקוחות שלנו.
 • חלוצים: היינו האתר הראשון לפרסם ביקורות לא-מצונזרות של בתי ספר לשפות. נוסדנו מאז 1999.
 • מנהיגי העולם: אנחנו האתר הכי עצמאי ומבוקר המוקדש לקורסי שפה.
 • 20.000 מעריצים בפייסבוק.
facebook plugin
ביקורות LanguageCourse.Net
מעולה 9.1מ-0 עד 10
802 ביקורות על TrustPilot
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי
{$words.androidicon_alt}
+
{$words.appleicon_alt}
+
{$words.vtapptablet_alt}
+
{$words.vtappmob_alt}

לִלמוֹד English עם האפליקציה החינמית שלנו

מאמן אוצר מילים

+10.000.000 הורדות