X

קורסי איטלקית

איטליה
60 בתי ספר לשפות, החל מ-
ל-2 שבועות קורס באיטלקית.

איטליה

אלגירו (סרדיניה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.013 חוות דעת
מיוחד!הצעה!484€462€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
באגנו דה רומאנגה
2 שבועות קורסי איטלקית 26 שיעורים בשבוע
4.7/5.018 חוות דעת
מיוחד!הצעה!648€619€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בולוניה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.027 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€418€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 23 שיעורים בשבוע
4.4/5.032 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€420€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.01 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€374€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קאסטיגליונצילו
2 שבועות קורסי איטלקית 30 שיעורים בשבוע
4.3/5.015 חוות דעת
מיוחד!הצעה!580€554€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
צ'פלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.9/5.07 חוות דעת
מיוחד!הצעה!370€354€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.0133 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.065 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.014 חוות דעת
מיוחד!הצעה!470€451€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.03 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€441€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!400€380€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בפירנצה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.052 חוות דעת
מיוחד!הצעה!350€333€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.062 חוות דעת
מיוחד!הצעה!395€378€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.025 חוות דעת
מיוחד!הצעה!470€450€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€402€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
5.0/5.04 חוות דעתפירנצה 4.3/5.0
205 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר בגנואה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בגנואה
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.025 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€371€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!455€435€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.052 חוות דעת
מיוחד!הצעה!385€367€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
4.3/5.0
205 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
לוקה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.050 חוות דעת
מיוחד!הצעה!350€333€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.012 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר במילאנו
מילאנו
Navigli
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.038 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.040 חוות דעת
מיוחד!הצעה!465€446€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.063 חוות דעת
מיוחד!הצעה!470€451€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.01 חוות דעתמילאנו 4.3/5.0
205 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאצו (סיציליה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.035 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€373€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
מונטה פאולציאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.023 חוות דעת
מיוחד!הצעה!479€456€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
נאפולי
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.077 חוות דעת
מיוחד!הצעה!400€382€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
5.0/5.01 חוות דעתנאפולי 4.3/5.0
205 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3150€2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
אורבטלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!370€352€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.022 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€413€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.038 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€441€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רימיני
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.027 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€411€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.0159 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
Historical Center
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!345€330€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.053 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€421€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0101 חוות דעת
מיוחד!הצעה!510€489€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.070 חוות דעת
מיוחד!הצעה!486€466€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
Prati
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.024 חוות דעת
מיוחד!הצעה!360€345€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
5.0/5.03 חוות דעתרומא 4.3/5.0
205 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3150€2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
3.5/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!490€469€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.011 חוות דעת
מיוחד!הצעה!500€479€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סנראמו
Imperia
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.083 חוות דעת
מיוחד!הצעה!445€426€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
ססטרי לבנטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.047 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סיינה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.055 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€400€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סורנטו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.024 חוות דעת
מיוחד!הצעה!475€455€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.012 חוות דעת
מיוחד!הצעה!445€428€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה
טריאסטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.037 חוות דעת
מיוחד!הצעה!360€360€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.048 חוות דעת
מיוחד!הצעה!445€428€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
טורינו
Piemonte
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!445€426€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.067 חוות דעת
מיוחד!הצעה!400€380€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
4.3/5.0
205 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ונציה
Dorsoduro
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.083 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€450€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ורונה
historical city centre
2 שבועות קורסי איטלקית 18 שיעורים בשבוע
4.0/5.010 חוות דעת
מיוחד!הצעה!457€438€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
3.9/5.09 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€413€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ויארגיו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.032 חוות דעת
מיוחד!הצעה!410€393€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

Verona
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!395€377€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LanguageCourse.net הוא ספריית החינוך העצמאית המוכרת ביותר בעולם לרכישת תכניות ללימודי חו"ל בשפה האיטלקית בבתי ספר לאיטלקית מומלצים ב איטליה, . בין אם אתם מחפשים קורסי שפה במחיר הנמוך ביותר, עם הוראה באיכות מעולה או פעילויות פנאי, אנו נסייע לכם למצוא את הקורס הטוב ביותר עבורכם בתוך הרשימה שנבחרה בקפידה לשיעורים בשפה ה איטלקית למתחילים, בינוניים או למתקדמים. מומחי הנסיעות לשפות המקצועיים שלנו יותר מישמחו לסייע לכם.
onscroll="return false;">
X
 • רוב הקורסים:6.380 תוכניות קורסי שפה רשומות. אין אתר בעולם המכיל יותר.
 • הנחות בלעדיות
 • 15.728 ביקורות אותנטיות של בתי ספר לשפות.
 • ייעוץ חינם מהמומחים לנסיעות המקצועיים שלנו.
היתרונות שלך
רק בעת ביצוע ההזמנה כאן
 • מחיר נמוך באחריות: אתה משלם פחות בעת ביצוע הזמנה בבית הספר ישירות או בכל מקום אחר. במידה ותמצא מחיר טוב יותר במקום אחר אנו נעבור אותו.
 • האתר המבוקר ביותר עבור הזמנת קורסי שפה
 • תנאים מועדפים עבור ביטול ותשלום.
 • ללא דמי סוכן

הדרך הטובה ביותר להזמין קורס ללימוד שפה!

אתה לא חייב רק לקחת
אותנו במילה.
סטטיסטיקות מיהנות
 • 1.000.000 US$: בתשלום אגרות שנשמרו על ידי הלקוחות שלנו.
 • חלוצים: היינו האתר הראשון לפרסם ביקורות לא-מצונזרות של בתי ספר לשפות. נוסדנו מאז 1999.
 • מנהיגי העולם: אנחנו האתר הכי עצמאי ומבוקר המוקדש לקורסי שפה.
 • 20.000 מעריצים בפייסבוק.
ביקורות LanguageCourse.Net
מעולה 9.5מ-0 עד 10
688 ביקורות על TrustPilot
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
חברות הבוטחות ב-LanguageCourse.net
חברות הבוטחות ב-LanguageCourse.net
{$words.androidicon_alt}
+
{$words.appleicon_alt}
+
{$words.vtapptablet_alt}
+
{$words.vtappmob_alt}

לִלמוֹד Italian עם האפליקציה החינמית שלנו

מאמן אוצר מילים

+10.000.000 הורדות