X

קורסים וטיולי למידת שפה למבוגרים

קורסים אלו עוצבו במיוחד למשתתפים בוגרים יותר בגילאי 50 ומעלה. באופן טבעי כל הקורסים למבוגרים שלנו פתוחים לקבוצת גיל זו. עם זאת, ישנם אנשים העשויים להעדיף לבחור בקטגוריה 50+ בה ניתן למצוא גם קורסים עם תלמידים בגיל שלך (בדרך כלל בגילאים 50-69)וגם תוכנית ספציפית עם פעילויות תרבותיות וקולנריות. אנא שים לב שלתוכניות אלו יש בדרך כלל תאריכי התחלה מיוחדים ומשך הקורס קבוע.

בחר שפה למטה להשוואה בין קורסים למבוגרים (50 פלוס)
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי