X

מידע חינם לגביי אשרות ללימודים בחו"לבמידה ואתה זקוק לויזה על מנת להשתתף בקורס השפה שלך, בית הספר ישמח לספק כל מסמך שתצטרך לתהליך הבקשה להנפקת ויזה, לאחר שתירשם אליו. לכל שלות נוספות הקשורות לויזה, עלייך ליצור קשר ישירות עם השגרירות של מדינת היעד. בדרך כלל, השגרירות או הקונסוליה מספקות הוראות ברורות לגביי איך להגיש בעצמך בקשה לויזה, ללא עלויות נוספות.


בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי