X
ACPET

ACPET

Australian Council for Private Education and Training 
Opis
ACPET jest organizacją narodową dla niezależnych dostawców nieobowiązkowej edukacji i szkoleń dla australijskich i zagranicznych studentów. ACPET działa aktywnie i współpracuje z rządem, edukację i szkolenia, przemysł i organizacje, w celu zapewnienia zawodowego, szkolnictwa wyższego. Zróżnicowane usługi, dobrze ukierunkowane i odpowiednio dostarczone kursy, które są powszechnie dostępne i o wysokiej jakości.


 

Gwarancja jeśli szkoła ogłosi bankructwo
" W przypadku upadłości organizacji, ACPET zapewnia, że wszystkie wymogi prawne zostały spełnione. Prywatne szkoły wyższe mają obowiązek podać nazwiska 2 szkół, które mogłyby podjąć się realizacji obiecanej usługi w przypadku zamknięcia zakontraktowanych dostawców."


 

Procedury złożenia skargi
Reklamacje powinny być składane na piśmie a organizacja jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, skarga zostanie skierowana do niezależnego arbitra.


 

Członkowie ACPET (Australian Council for Private Education and Training)
3
Oceny byłych studentów: (30 oceny byłych szkół językowych)

6
Oceny byłych studentów: (3 oceny byłych szkół językowych)


W prasie:
Prasa wspomina
Prasa wspomina
Sprawdzony przez:
zaufali nam
zaufali nam