X
NEAS

NEAS

National ELT Accreditation Scheme  
Opis
NEAS świadczy usługi akredytacji i zapewnienia jakości w nauczaniu języka angielskiego od 1990 roku. Jako szanowana organizacja akredytacyjna w środowisku międzynarodowym ich celem jest ustanowienie i utrzymanie wysokich standardów kształcenia w nauczania języka angielskiego.


 

Procedury złożenia skargi
Centra ELT powinny skontaktować się z danym stanem / organem rządowym w celu zapewnienia, że zarzuty i procedury odwoławcze są zgodne z wszelkimi dodatkowymi wymagania przedstawionymi przez Stan / Terytorium


 

Członkowie NEAS (National ELT Accreditation Scheme )
1
Oceny byłych studentów: (2 oceny byłych szkół językowych)

2
Oceny byłych studentów: (20 oceny byłych szkół językowych)

3
Oceny byłych studentów: (29 oceny byłych szkół językowych)

7
Oceny byłych studentów: (3 oceny byłych szkół językowych)

8
Oceny byłych studentów: (23 oceny byłych szkół językowych)

9
Oceny byłych studentów: (14 oceny byłych szkół językowych)