X
IALC

IALC

International Association of Language Centres 
Ahli-ahli IALC (International Association of Language Centres)
1
Penilaian dari bekas pelajar: (4 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

3
Penilaian dari bekas pelajar: (28 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

8
Penilaian dari bekas pelajar: (4 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

12
Penilaian dari bekas pelajar: (5 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

13
Penilaian dari bekas pelajar: (2 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

14
Penilaian dari bekas pelajar: (3 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

16
Penilaian dari bekas pelajar: (2 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

17
Penilaian dari bekas pelajar: (92 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

19
Penilaian dari bekas pelajar: (12 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

20
Penilaian dari bekas pelajar: (54 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

22
Penilaian dari bekas pelajar: (4 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

23
Penilaian dari bekas pelajar: (50 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

24
Penilaian dari bekas pelajar: (14 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

25
Penilaian dari bekas pelajar: (61 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

27
Penilaian dari bekas pelajar: (21 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

28
Penilaian dari bekas pelajar: (80 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

29
Penilaian dari bekas pelajar: (9 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

30
Penilaian dari bekas pelajar: (171 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

31
Penilaian dari bekas pelajar: (76 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

32
Penilaian dari bekas pelajar: (18 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

33
Penilaian dari bekas pelajar: (88 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

34
Penilaian dari bekas pelajar: (6 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

36
Penilaian dari bekas pelajar: (8 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

38
Penilaian dari bekas pelajar: (28 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

39
Penilaian dari bekas pelajar: (36 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

41
Penilaian dari bekas pelajar: (178 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

42
Penilaian dari bekas pelajar: (281 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

43
Penilaian dari bekas pelajar: (171 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

45
Penilaian dari bekas pelajar: (40 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

46
Penilaian dari bekas pelajar: (27 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

47
Penilaian dari bekas pelajar: (15 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

48
Penilaian dari bekas pelajar: (17 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

49
Penilaian dari bekas pelajar: (63 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

50
Penilaian dari bekas pelajar: (105 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

51
Penilaian dari bekas pelajar: (19 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

53
Penilaian dari bekas pelajar: (23 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

54
Penilaian dari bekas pelajar: (56 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

55
Penilaian dari bekas pelajar: (35 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

57
Penilaian dari bekas pelajar: (22 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

58
Penilaian dari bekas pelajar: (88 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

59
Penilaian dari bekas pelajar: (233 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

60
Penilaian dari bekas pelajar: (52 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

61
Penilaian dari bekas pelajar: (131 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

62
Penilaian dari bekas pelajar: (13 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

63
Penilaian dari bekas pelajar: (74 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

64
Penilaian dari bekas pelajar: (289 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

66
Penilaian dari bekas pelajar: (27 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

67
Penilaian dari bekas pelajar: (26 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

68
Penilaian dari bekas pelajar: (2 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

69
Penilaian dari bekas pelajar: (6 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

71
Penilaian dari bekas pelajar: (1 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

72
Penilaian dari bekas pelajar: (156 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

73
Penilaian dari bekas pelajar: (8 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

74
Penilaian dari bekas pelajar: (16 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

75
Penilaian dari bekas pelajar: (7 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

77
Penilaian dari bekas pelajar: (1 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

78
Penilaian dari bekas pelajar: (92 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

79
Penilaian dari bekas pelajar: (75 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

81
Penilaian dari bekas pelajar: (110 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

82
Penilaian dari bekas pelajar: (23 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

83
Penilaian dari bekas pelajar: (11 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

84
Penilaian dari bekas pelajar: (176 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

85
Penilaian dari bekas pelajar: (34 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)


Dalam akhbar:
Siaran akhbar
Siaran akhbar
Dipercayai oleh:
Dipercayai oleh
Dipercayai oleh