X
IALC

IALC

International Association of Language Centres 
Beskrivning
Föreningen är ett nätverk av högkvalitativa, oberoende språkskolor som undervisar på dess modersmål för internationella studenter. Med verksamhet i drygt 20 länder över hela världen, med sammanlagt 103 skolor tillhandahåller IALC ackrediterade språkskolor med effektiva språkkurser och kulturella djupdykningar för alla åldrar, behov och intressen.


 

Fördelar för kunden
Kvaliteten på IALC's skolor säkerställs genom: En grundlig och krävande ansökningsprocess Inledande inspektion och regelbundna kontroller Insatser för att byta ägare Kontinuerliga övervakning att standarden hålls En skyldighet att vidarebefordra kvalitetsplanen IALC's etikkod Ett klart definierat förfarande vid klagomål


 

Reklamationsprocedur
Klagomålsförfarande 1. Medlemsskolor måste förse varje klient med skriftliga förfaranden för att behandla klagomål i enlighet med tillägg 2. En kund eller agent på en medlemsskola som är missnöjd med den service medlemsskolan erbjuder bör först och främst försöka lösa problemet direkt med den berörda skolan. 3. Om klagomålet inte kan lösas direkt med hjälp av skolans dokumenterade klagomålsförfarande kan den klagande underrätta Organisationen, förutsatt att klagomålet 4. Om den klagande och skolan inte kan hitta en lösning eller en kompromiss i fallet kommer det att vidarebefordras till IALC's Ombudsman.


 

Medlemmar av IALC (International Association of Language Centres)
1
Tidigare studenters omdömen: (3 utvärderingar av denna språkskola)

2
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

3
Tidigare studenters omdömen: (25 utvärderingar av denna språkskola)

4
Tidigare studenters omdömen: (3 utvärderingar av denna språkskola)

6
Tidigare studenters omdömen: (5 utvärderingar av denna språkskola)

7
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)

8
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

9
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)

10
Tidigare studenters omdömen: (91 utvärderingar av denna språkskola)

12
Tidigare studenters omdömen: (11 utvärderingar av denna språkskola)

13
Tidigare studenters omdömen: (50 utvärderingar av denna språkskola)

14
Tidigare studenters omdömen: (3 utvärderingar av denna språkskola)

15
Tidigare studenters omdömen: (49 utvärderingar av denna språkskola)

16
Tidigare studenters omdömen: (61 utvärderingar av denna språkskola)

18
Tidigare studenters omdömen: (20 utvärderingar av denna språkskola)

19
Tidigare studenters omdömen: (78 utvärderingar av denna språkskola)

20
Tidigare studenters omdömen: (7 utvärderingar av denna språkskola)

21
Tidigare studenters omdömen: (158 utvärderingar av denna språkskola)

22
Tidigare studenters omdömen: (73 utvärderingar av denna språkskola)

23
Tidigare studenters omdömen: (13 utvärderingar av denna språkskola)

24
Tidigare studenters omdömen: (83 utvärderingar av denna språkskola)

25
Tidigare studenters omdömen: (6 utvärderingar av denna språkskola)

27
Tidigare studenters omdömen: (4 utvärderingar av denna språkskola)

29
Tidigare studenters omdömen: (25 utvärderingar av denna språkskola)

30
Tidigare studenters omdömen: (36 utvärderingar av denna språkskola)

32
Tidigare studenters omdömen: (175 utvärderingar av denna språkskola)

33
Tidigare studenters omdömen: (277 utvärderingar av denna språkskola)

34
Tidigare studenters omdömen: (164 utvärderingar av denna språkskola)

36
Tidigare studenters omdömen: (39 utvärderingar av denna språkskola)

37
Tidigare studenters omdömen: (26 utvärderingar av denna språkskola)

38
Tidigare studenters omdömen: (15 utvärderingar av denna språkskola)

39
Tidigare studenters omdömen: (17 utvärderingar av denna språkskola)

40
Tidigare studenters omdömen: (63 utvärderingar av denna språkskola)

41
Tidigare studenters omdömen: (103 utvärderingar av denna språkskola)

42
Tidigare studenters omdömen: (15 utvärderingar av denna språkskola)

44
Tidigare studenters omdömen: (18 utvärderingar av denna språkskola)

45
Tidigare studenters omdömen: (54 utvärderingar av denna språkskola)

46
Tidigare studenters omdömen: (32 utvärderingar av denna språkskola)

47
Tidigare studenters omdömen: (15 utvärderingar av denna språkskola)

48
Tidigare studenters omdömen: (83 utvärderingar av denna språkskola)

49
Tidigare studenters omdömen: (232 utvärderingar av denna språkskola)

50
Tidigare studenters omdömen: (48 utvärderingar av denna språkskola)

51
Tidigare studenters omdömen: (108 utvärderingar av denna språkskola)

52
Tidigare studenters omdömen: (12 utvärderingar av denna språkskola)

53
Tidigare studenters omdömen: (67 utvärderingar av denna språkskola)

54
Tidigare studenters omdömen: (282 utvärderingar av denna språkskola)

56
Tidigare studenters omdömen: (21 utvärderingar av denna språkskola)

57
Tidigare studenters omdömen: (25 utvärderingar av denna språkskola)

58
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

61
Tidigare studenters omdömen: (156 utvärderingar av denna språkskola)

63
Tidigare studenters omdömen: (8 utvärderingar av denna språkskola)

64
Tidigare studenters omdömen: (16 utvärderingar av denna språkskola)

66
Tidigare studenters omdömen: (90 utvärderingar av denna språkskola)

67
Tidigare studenters omdömen: (104 utvärderingar av denna språkskola)

68
Tidigare studenters omdömen: (21 utvärderingar av denna språkskola)

69
Tidigare studenters omdömen: (7 utvärderingar av denna språkskola)

70
Tidigare studenters omdömen: (16 utvärderingar av denna språkskola)

71
Tidigare studenters omdömen: (176 utvärderingar av denna språkskola)

72
Tidigare studenters omdömen: (31 utvärderingar av denna språkskola)


I pressen:
Pressomnämningar
Pressomnämningar
Betrodd av:
Betrodda av
Betrodda av