X
IALC

IALC

International Association of Language Centres 
Beskrivning
Föreningen är ett nätverk av högkvalitativa, oberoende språkskolor som undervisar på dess modersmål för internationella studenter. Med verksamhet i drygt 20 länder över hela världen, med sammanlagt 103 skolor tillhandahåller IALC ackrediterade språkskolor med effektiva språkkurser och kulturella djupdykningar för alla åldrar, behov och intressen.


 

Fördelar för kunden
Kvaliteten på IALC's skolor säkerställs genom: En grundlig och krävande ansökningsprocess Inledande inspektion och regelbundna kontroller Insatser för att byta ägare Kontinuerliga övervakning att standarden hålls En skyldighet att vidarebefordra kvalitetsplanen IALC's etikkod Ett klart definierat förfarande vid klagomål


 

Reklamationsprocedur
Klagomålsförfarande 1. Medlemsskolor måste förse varje klient med skriftliga förfaranden för att behandla klagomål i enlighet med tillägg 2. En kund eller agent på en medlemsskola som är missnöjd med den service medlemsskolan erbjuder bör först och främst försöka lösa problemet direkt med den berörda skolan. 3. Om klagomålet inte kan lösas direkt med hjälp av skolans dokumenterade klagomålsförfarande kan den klagande underrätta Organisationen, förutsatt att klagomålet 4. Om den klagande och skolan inte kan hitta en lösning eller en kompromiss i fallet kommer det att vidarebefordras till IALC's Ombudsman.


 

Medlemmar av IALC (International Association of Language Centres)
1
Tidigare studenters omdömen: (5 utvärderingar av denna språkskola)

3
Tidigare studenters omdömen: (38 utvärderingar av denna språkskola)

4
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

12
Tidigare studenters omdömen: (5 utvärderingar av denna språkskola)

14
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

16
Tidigare studenters omdömen: (9 utvärderingar av denna språkskola)

18
Tidigare studenters omdömen: (6 utvärderingar av denna språkskola)

19
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)

20
Tidigare studenters omdömen: (4 utvärderingar av denna språkskola)

22
Tidigare studenters omdömen: (6 utvärderingar av denna språkskola)

23
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

27
Tidigare studenters omdömen: (16 utvärderingar av denna språkskola)

28
Tidigare studenters omdömen: (57 utvärderingar av denna språkskola)

29
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

31
Tidigare studenters omdömen: (5 utvärderingar av denna språkskola)

32
Tidigare studenters omdömen: (51 utvärderingar av denna språkskola)

33
Tidigare studenters omdömen: (15 utvärderingar av denna språkskola)

34
Tidigare studenters omdömen: (63 utvärderingar av denna språkskola)

37
Tidigare studenters omdömen: (29 utvärderingar av denna språkskola)

38
Tidigare studenters omdömen: (89 utvärderingar av denna språkskola)

39
Tidigare studenters omdömen: (11 utvärderingar av denna språkskola)

40
Tidigare studenters omdömen: (4 utvärderingar av denna språkskola)

41
Tidigare studenters omdömen: (182 utvärderingar av denna språkskola)

42
Tidigare studenters omdömen: (84 utvärderingar av denna språkskola)

43
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

44
Tidigare studenters omdömen: (35 utvärderingar av denna språkskola)

45
Tidigare studenters omdömen: (91 utvärderingar av denna språkskola)

46
Tidigare studenters omdömen: (8 utvärderingar av denna språkskola)

48
Tidigare studenters omdömen: (25 utvärderingar av denna språkskola)

51
Tidigare studenters omdömen: (42 utvärderingar av denna språkskola)

52
Tidigare studenters omdömen: (37 utvärderingar av denna språkskola)

54
Tidigare studenters omdömen: (184 utvärderingar av denna språkskola)

55
Tidigare studenters omdömen: (188 utvärderingar av denna språkskola)

56
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)

57
Tidigare studenters omdömen: (289 utvärderingar av denna språkskola)

58
Tidigare studenters omdömen: (43 utvärderingar av denna språkskola)

60
Tidigare studenters omdömen: (27 utvärderingar av denna språkskola)

61
Tidigare studenters omdömen: (16 utvärderingar av denna språkskola)

62
Tidigare studenters omdömen: (19 utvärderingar av denna språkskola)

63
Tidigare studenters omdömen: (65 utvärderingar av denna språkskola)

64
Tidigare studenters omdömen: (115 utvärderingar av denna språkskola)

65
Tidigare studenters omdömen: (29 utvärderingar av denna språkskola)

66
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)

67
Tidigare studenters omdömen: (35 utvärderingar av denna språkskola)

68
Tidigare studenters omdömen: (61 utvärderingar av denna språkskola)

69
Tidigare studenters omdömen: (41 utvärderingar av denna språkskola)

70
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

71
Tidigare studenters omdömen: (16 utvärderingar av denna språkskola)

72
Tidigare studenters omdömen: (30 utvärderingar av denna språkskola)

73
Tidigare studenters omdömen: (7 utvärderingar av denna språkskola)

74
Tidigare studenters omdömen: (94 utvärderingar av denna språkskola)

75
Tidigare studenters omdömen: (234 utvärderingar av denna språkskola)

76
Tidigare studenters omdömen: (67 utvärderingar av denna språkskola)

77
Tidigare studenters omdömen: (158 utvärderingar av denna språkskola)

78
Tidigare studenters omdömen: (16 utvärderingar av denna språkskola)

79
Tidigare studenters omdömen: (45 utvärderingar av denna språkskola)

80
Tidigare studenters omdömen: (81 utvärderingar av denna språkskola)

81
Tidigare studenters omdömen: (298 utvärderingar av denna språkskola)

82
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

83
Tidigare studenters omdömen: (30 utvärderingar av denna språkskola)

84
Tidigare studenters omdömen: (27 utvärderingar av denna språkskola)

85
Tidigare studenters omdömen: (9 utvärderingar av denna språkskola)

87
Tidigare studenters omdömen: (6 utvärderingar av denna språkskola)

88
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)

89
Tidigare studenters omdömen: (6 utvärderingar av denna språkskola)

90
Tidigare studenters omdömen: (156 utvärderingar av denna språkskola)

91
Tidigare studenters omdömen: (10 utvärderingar av denna språkskola)

92
Tidigare studenters omdömen: (20 utvärderingar av denna språkskola)

93
Tidigare studenters omdömen: (9 utvärderingar av denna språkskola)

95
Tidigare studenters omdömen: (3 utvärderingar av denna språkskola)

96
Tidigare studenters omdömen: (93 utvärderingar av denna språkskola)

97
Tidigare studenters omdömen: (5 utvärderingar av denna språkskola)

98
Tidigare studenters omdömen: (116 utvärderingar av denna språkskola)

100
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

102
Tidigare studenters omdömen: (24 utvärderingar av denna språkskola)

103
Tidigare studenters omdömen: (14 utvärderingar av denna språkskola)

105
Tidigare studenters omdömen: (177 utvärderingar av denna språkskola)

107
Tidigare studenters omdömen: (42 utvärderingar av denna språkskola)


Spara pengar! Exklusiva erbjudanden!
Anmäl dig för att dra nytta av de bästa språkkurserna
I pressen:
Pressomnämningar
Pressomnämningar
Betrodd av:
Betrodda av
Betrodda av